Magsumite ng kuwentong pambata sa Heights


ateneokuwento.jpg

Mahilig ka bang magsulat ng mga Kuwentong Pambata? Ipadala ang inyong pinakamahusay na kuwentong pambata na hindi hihigit sa 500 salita upang mailathala ngayong taon!

Ipadala sa heights.english@gmail.com kung ang kuwento’y Ingles at sa heights.filipino@gmail.com naman kung Filipino. Huling araw ng pagsumite sa ika-23 ng Setyembre!

Bisitahin ang aming website sa http://bit.ly/KuwentongPambata2013 para sa iba pang karagdagang detlaye. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *