Mahilig ka bang magsulat ng mga Kuwentong Pambata? Ipadala ang inyong pinakamahusay na kuwentong pambata na hindi hihigit sa 500 salita upang mailathala ngayong taon!

Ipadala sa heights.english@gmail.com kung ang kuwento’y Ingles at sa heights.filipino@gmail.com naman kung Filipino. Huling araw ng pagsumite sa ika-23 ng Setyembre!

Bisitahin ang aming website sa http://bit.ly/KuwentongPambata2013 para sa iba pang karagdagang detlaye.