Isang pambansang kumperensiya sa wika at panitikang Ilokano ang idaraos ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa University of Northern Philippines, Lungsod Vigan, Ilocos Sur. Pinamagatang“Kur-it ken Kurditan,” naglalayon ang naturang pambansang kumperensiya na maitampok ang wika at panitikang Ilokano at matalakay ang mga kinakaharap nitóng mga isyu at pagbabago. Itataguyod ito ng KWF sa pakikipagtulungan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), ng Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (GUMIL Filipinas), ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL), ng University of Northern Philippines (UNP), at ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd).

“Napakasigasig ng mga Ilokano sa pagpapayaman ng kanilang kultura at wika,” ani Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario, “kung kayâ nais ng KWF na umugnay sa naturang inisyatiba upang mailahok ang mga kaalamang Ilokano sa Wikang Pambansa.” Itinatadhana ng 1987 Konstitusyon ang probisyong pagyamanin pa ang wikang Filipino sa tulong ng mga katutubong wika sa bansa.

“Sang-ayon sa bagong direksiyon ngayon ng KWF, ang Komisyon ay aktibo sa paglilibot sa iba’t ibang rehiyon sa bansa para umalam at tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung pangwika,” paliwanag pa ni KWF Komisyoner Purificacion Delima na kumakatawan sa wikang Ilokano, “sa tulong ng network ng GUMIL Filipinas, nais ng KWF na tipunin ang mga eksperto sa Ilocos upang pag-usapan ang kur-it (alpabeto) ken kurditan (panitikan) ng mga Ilokano.”

Mga propesor, manunulat, at lingguwistang Ilokano ang tatalakay sa apat na sesyon ng kumperensiya ukol sa ortograpiyang Ilokano at ortograpiyang pambansa, sa pagbuo ng learning materials para sa paaralan, sa pagsulong ng panitikang Ilokano, at sa ugnayan ng panitikang Ilokano at panitikang pambansa. Ang bawat sesyon ay magkakaroon ng isang tagapanayam at mga panelist na magbibigay ng reaksiyon sa mga ito.

Tampok din ang pagtatanghal pangkultura ng dallot, sala, bukanegan, at danirak ng Ilocos. Pagkaraan ay magkakaroon ng paglulunsad ng libro tungkol sa buhay at mga akda ni Mena Pecson Crisologo, ang itinuturing na pinakamahusay na dramatistang Ilokano.

Magbibigay ng kanilang bating pagtanggap sina Kgg. Eva Marie Media (Punong-lungsod ng Vigan), Dr. Gilbert Arce (Pangulo ng University of Northern Philippines), at Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario (Tagapangulo ng KWF) habang sina G. Arthur Urata Sr (Pangulo ng GUMIL Filipinas) at Bb. Karina Bolasco (Pangulo ng UMPIL) ang magbibigay ng pampinid na pananalita sa kumperensiya.

Idaraos ang tatlong araw na kumperensiya sa 25-27 Abril 2014. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Direktor Ariel S. Tabag ng GUMIL Filipinas sa celpon blg. 0947 840 9844.