The College Editors Guild of the Philippines is now accepting entries for the 15th Gawad Ernesto Rodriguez Jr. and 10th […]
The College Editors Guild of the Philippines, the oldest, broadest and only-existing alliance of tertiary student publications in the Philippines […]
Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas sa pangangasiwa ng Departamento ng […]
17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos. Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan […]