Wala raw aswang sa kanilang probinsya. Iyan ang sabi ng isang kaibigang manunulat. Pero sinabi rin niyang kung makakakita ng isang lumilipad,  malamang na galing iyon sa kabilang bayan at nakikiraan lang sa kanilang lugar. Seryoso siya rito. 

Ito ang bisa ng aswang bilang imaheng matagal nang namumugad sa ating kamalayan: kaya nitong magtakda ng mga hangganan sa mundong ating nakikita upang  maitangi ang sarili (pamilya, angkan, tribo, lahi, bansa) sa iba (dayuhan, estranghero, tagalabas, kalaban). At sa ganitong paraan,  hindi nga nalalayo ang aswang at ang nasyon bilang mga konseptong mapagtangi at mapaghati.

Visceral na nilalang ang aswang. Yari sa laman at dugo at kumakain din ng laman at dugo. Kung gayon, kailangang may hiwalay siyang kategorya mula sa mga multo at elemental gaya ng duwende, kapre, at tikbalang. May aswang na lumilipad. May aswang na naglalakad. May nagsasa-ibon, aso, pusa, baboy, kabayo at kung minsan pa nga, halaman. Sari-sari ang pangontra mula asin, dasal, bawang, latigo, itak, palaspas, walis na binaligtad, hanggang sa pag-awit ng mga kantang pangsimbahan. Dahil nakaugat ang mga kaalamang  ito sa mas malalim na kolektibong alaala ng bayan, mahalagang makita ang  kaibahan ng aswang sa mga bampira at taong-lobong ipinagpapalagay na kaniyang katulad sa kanluran. Sa kabilang banda, mahalagang matukoy din naman ang paglitaw niya sa iba’t ibang anyo at katawagan mula sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas. Wakwak, sigbin, boroka, balbal, atbp.

The College Editors Guild of the Philippines is now accepting entries for the 15th Gawad Ernesto Rodriguez Jr. and 10th […]
The College Editors Guild of the Philippines, the oldest, broadest and only-existing alliance of tertiary student publications in the Philippines […]
Ang Hasaan ay isang taunang interdisiplinaryong refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas sa pangangasiwa ng Departamento ng […]
17-18 May 2014. National Arts Center, Makiling, Los Banos. Ang sining ay isang paraan ng pakikisangkot. Napatunayan na ng kasaysayan […]
The UP Institute of Creative Writing and the Madrigal-Gonzalez Family are making a call for nominees to the 14th Madrigal Gonzalez […]
The Office of Publication & Information (OPI), the Department of English of the College of Arts & Social Sciences (CASS) […]
DEADLINE EXTENDED–MAY 15, 2014! PAPER MONSTER PRESS PRESENTS ATLANTIS! Vol. 3. no. 1 of PAPER MONSTER PRESS’S LOST IN TRANSLATION […]
    The ADHIKA (Asosasyon ng mga may Hilig at Interes sa Kasaysayan ng Pilipinas) Inc.  – Iloilo Balangay in […]
Where were you on July 16, 1990? We need your stories. Deadline extended to May 15. BACKGROUND     The project […]