Si Genaro R. Gojo Cruz ay tubong-San Jose del Monte, Bulacan. Nagtapos ng BSE Social Science sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Nagwagi ng mga gantimpala sa pagsulat tulad ng Timpalak Palanca, Gawad Ka Amado, Gawad Collantes sa Pagsulat ng Tula at Sanaysay, Dionatext, Dalitext, Ninoy Poetry Writing Contest, PBBY-Writers Prize at Makata ng Taon 2004. Ang kanyang mga tula at kwentong pambata ay nalathala sa Junior Inquirer Magazine, Liwayway, Pambata Magazine, at mga textbuk sa elementarya. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa Pamantasang Normal ng Pilipinas at nag-aaral ng MA major in Philippine Studies sa Pamantasang De La Salle – Maynila bilang iskolar. Kapag may libreng panahon, nagkukuwento at nagtuturo siya sa mga batang-lansangan sa Binondo.

Email: bayanghikahos@gmail.com