Si Jun Lisondra ay isang makata, graphic designer, digital photographer, web at systems developer. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang reasearcher sa isang Non-Government Organization sa Nueva Ecija.  Online-member siya ng grupo ng mga manunulang Kilometer-64 at ng Pedro Bucaneg, isang samahan ng mga local cultural workers sa Nueva Ecija. 

Ang website niyang http://www.lisondra.net ay naglalaman ng kanyang mga tula at dalawang ebooks. Maida-download rin dito ng libre ang kanyang pinrogram na Haraya Archiving Tool, na magagamit sa pag-a-archive/pagsisinop ng mga tula. Kasalukuyan niyang proyekto ang isang online database ng mga tula ng tanyag na makata sa Filipino na naglalayong kalasin, himayin, suriin at paghambingin  ang mga ginamit na salita/talinghaga (gamit ang programming algorithm) sa bawat tula ng bawat makata.