Jalandoni, Magdalena G.


MAGDALENA G. JALANDONI. Ipinanganak noong 27 Mayo 1891 at namatay noong 14 Setyembre 1978 sa Lungsod Iloilo. Isinulat niya ang kaniyang unang nobela, Ang mga Tunuc Sang Isa Ca Bulac (Ang mga Tinik ng Isang Bulaklak),  noong siya ay 16 taong gulang pa lamang. 

Nakakalula ang bilang ng kaniyang mga akda: 36 nobela, 122 maikling kuwento, 7 nobelita, 5 korido, 8 tulang naratibo, 231 lirikong tula, 7 dulang ganap ang haba, 24 dulang may isang yugto, 7 tomo ng mga sanaysay, at 2 sariling talambuhay. Binansagan siyang “The Grand Dame of Hiligaynon Literature” dahil sa dami at galing ng knaiyang mga sinulat. Ang kaniyang dulang ganap ang haba na Labi sa Bulawan (Higit pa sa Ginto) ay inilathala ng University of San Agustin Pubishing House noong 2004. Ang kaniyang nobelang Juanita Cruz ay inilathala ng University of the Philippines Press noong 2008. Tumanggap siya ng Republic Cultural Heritage Award noong 1969 at ng Gawad Taboan mula sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) noong 2010.