De Guzman, Nestor


Awtor si Nestor De Guzman ng Galing Cine Cafe (Lambana Press, 2005), koleksiyon ng gay poetry sa Filipino. Patnugot din ng isang kalipunan ng mga sarilaysay: Si Nora Aunor sa mga Noranian: Mga Paggunita at Pagtatapat(Milflores Publishing Inc., 2005). Kabilang ang mga akda niya sa mga antolohiyangAni 28 Sari-saring Kasarian ), Ani 31 Mga Talinghaga ng Puso ), at Ladlad: An Anthology of Philippine Gay Writing.

Nagtapos ng English Studies (Creative Writing) sa UP Diliman, siya ay bahagi ng patnugutan ng University of the Philippines Press. Naging katuwang siya sa paghahanda ng halos dalawandaang manuskrito ng mga pang-akademikong aklat, mga akdang pampanitikan, at mga artikulo para sa ilang scholarly journals. Miyembro siya ng Katorse Writers Group, kolektibo ng mga manunulat/filmmaker, mula sa 14th Ricky Lee Scriptwriting Workshop.