Eliserio, U

0

U Eliserio teaches popular culture at the Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.  He is the author of the UP trilogy: Sa mga Suso ng Liwanag (2006), Di Lang Anghel (2008), Makatana (2009).  Visit him at uzeliserio.blogspot.com

SHARE
Previous articleEpistola, Silvino B.
Next articleEsperas, Yvonne M.