Ipinanganak si Zoilo Galang noong 27 Hunyo 1895 sa Bacolor, Pampanga. Lumaki siya sa tangkilik ng kulturang Kastila at nagkamalay sa ilalim ng impluwensiya ng kulturang Amerikano. Nagtapos siya sa Pampanga High School. Nagtrabaho siya bilang takigrapo sa Kastila at Ingles. Nag-aral siya ng abogasya na tila hindi niya tinapos. Sa sariling pananaliksik at pag-aaral nagmula ang marami at malawak niyang kaalaman na nakikita sa kanyang mga akda.

Kilala si Galang sa kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas bilang isang tagapagpaunang manunulat sa wikang Ingles. Siya ang sumulat ng unang nobela na pinamagatang A Child of Sorrow (1921), unang kalipunan ng alamat at kuwentong bayan sa Tales of the Philippines (1921), unang kalipunan ng mga sanaysay sa Life and Success(1921) at unang kalipunan ng maiikling katha sa The Box of Ashes and Other Stories (1924). Matatagpuan ang kanyang ilang sanaysay sa The Best Thing in the World (1924) at Master of Destiny (1924).

Narito pa ang ilan sa kanyang mga isinulat:

1. Casaquitan at Ligaya, nobelang Kapampangan (Kahirapan at Ligaya, 1919)
2. Ing Capalaran – Ing Galal Ning Bie, nobelang Kapampangan (Ang Kapalaran –Ang Gantimpala ng Buhay, 1923)
3. Visions of the Sower, nobela (1924)
4. Capatac a Lua, nobelang Kapampangan (Isang Patak ng Luha, 1925)
5. Nadia, nobela (1929)
6. Springtime, nobela (1929)
7. Flower of Civilization, nobela (1950)
8. PPI Versus John Doe, nobela (1950)
9. For Dreams Must Die, nobela (1950)
10. Inspiration and Other Stories, maiikling katha (1957)
11. From Darkness to Light, maiikling katha (1957)

Isa rin siya sa mga nagsikap na maipalimbag ang 20 tomo ng encyclopedia tungkol sa Pilipinas noong 1957 na muntik nang hindi mangyari dahil sa pagkasunog ng manuskrito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Naging abala rin si Galang sa pagsulat ng kasaysayan at mga babasahin para sa mag-aaral ng mababang paaralan, gaya ng Leaders of the Philippines (1932), Important Characters in Philippine History (1939), Mario and Minda (1940), Hero of Tirad Pass and Others(1949), Mr. Perez, Teacher (1950) at Home, School and Community (1950).

Mula sa “Introduksiyon” ni Lourdes H. Vidal sa Ang Kapalaran ni Zoilo Galang, isang nobelang Kapampangan na isinalin ni LH Vidal (ADMU Press, 1991).