Salanga, Elyrah L.


Si Elyrah L. Salanga ay nagwagi ng ikalawang gantimpala sa Gawad Surian-Gantimpalang Collantes noong 2002. Sinundan ito ng ikatlong gantimpala sa Talaang Ginto nitong 2004. Naging fellow siya ng UP National Writers Workshop noong 1990 bago nahirang maging propesor ng Kagawaran ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa U.P. Diliman. Noong Oktubre, 2005, natapos niya ang kaniyang M.A. sa Philippine Studies. Makata rin ang kanyang asawang si John Enrico Torralba. Naninirahan sila sa Quezon City.