Ipinanganak si Francis Macansantos noong Oktubre 30, 1949 sa Cotabato City. Naging estudyante siya ng AB English sa Mindanao State University at Ateneo de Zamboanga University. Nagtapos siya ng MA Creative Writing sa Silliman University. English, Literature, Philippine at Comparative Literature ang ilan sa mga subject na itinuro niya bilang guro sa MSU, SU at UP Baguio. Nagturo rin siya ng Literature sa graduate school ng Baguio Colleges Foundation na ngayon ay kilala na bilang University of Cordilleras.

Ilang ulit na naglingkod si G. Macansantos bilang panelist sa Dumaguete Writers Workshop kung saan siya ay naging fellow mismo taong 1972. naging Local Fellow for Poetry rin siya sa UP ICW noong 1999.

Ipinagmamalaki niyang siya ay kasapi ng PLAC.

Ang kanyang mga tula ay makailang beses nang nagkamit ng gantimpala sa Palanca Literary Awards. Dahil sa kanyang epikong Womb of Water, Breasts of Earth, siya ay nagtamo ng Writers Prize mula sa NCCA. 

Mababasa ang kanyang mga tula sa mga antolohiyang A Habit of ShoresKamao atVersus. Itinampok na rin ang kanyang mga tula, personal at kritikal na sanaysay sa Flippin’ Filipinos na inilathala sa U.S., sa Bulawan ng NCCA at sa halos lahat ng pangunahing magasin sa Pilipinas.

Pinamagatang The Words and Other Poems ang kanyang koleksiyon ng tula. Ito ay inilabas ng UP Press noong 1997.

Sa kasalukuyan, abala si G. Macansantos sa pagdadalumat, pagsusulat at pagko-compose ng mga pop song sa wikang Ingles.