Si Melecio C. Fabros III ay isang guro at cultural worker mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Ilan sa kanyang mga naging posisyon at organisasyon ay ang sumusunod:

President, University of the Philippines Folklorists, Inc. 

Pangalawang Pangulo, Kapisanan ng mga Gurong Nagtuturo ng Rizal [KAGUNARI]

Member, Board of Directors, Linangan ng Literaturang Pilipino [LLP]

Member, Board of Directors, Philippine Folklore Society [PFS]