Sumali na sa KWF GAWAD SANAYSAY 2014

Noon pang 1967, itinataguyod na ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad KWF sa Sanaysay (dating Gawad Surian sa Sanaysay-Gantimpalang Collantes), ang taunang timpalak sa sanaysay kaalinsabay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Nilalayon ng timpalak ang patuloy na pagpapatalas, pagniningas at pagpapataas ng antas ng wikang pambansa. Ngayong 2014, ang timpalak sa sanaysay ay […]


Sali na sa SALI(N) NA! 2014

Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda. Para sa taóng 2014, ang akdang isasalin ay ang  La revolución filipina ni Apolinario Mabini bilang […]


Panawagan para sa nominasyon sa GAWAD DANGAL NG WIKANG FILIPINO

Gawad para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsulong, paglaganap, pagyabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. Bukás na ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal, samahan, tanggapan, o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may natatanging ambag o nagawa tungo […]


Reintroducing Balagtas and His Work: Balagtas must be replucked from the thick abtruseness of prevailing scholarship and hortatory ritualism

Reintroducing Balagtas and His Work: Balagtas must be replucked from the thick abtruseness of prevailing scholarship and hortatory ritualism by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to determine his rightful place in the era beyond his own is indeed an enormous task.  But this is precisely what the […]


Through a Glass, Darkly, 1949

Through a Glass, Darkly, 1949 by Francisco Arcellana ALEJANDRO G. ABADILLA is a poet-critic in Tagalog who is unique in that he is perhaps one of the few vernacular writers who is at all in touch with writing in English, local and overseas. This position gives him an enviable distinction: he is able to, by […]


Arcellana, Francisco

Francisco Arcellana was a master of words, and a master of storytelling. Zacarias Eugene Francisco Quino Arcellana (September 6, 1916 — August 1, 2002) was a writer, poet, essayist, critic, journalist, and teacher and one of the most important progenitors of Filipino short stories in English. In 1990, he was declared National Artist of the Philippines for Literature. […]


The Ghost Manifests Or Safeguard and Foucault’s Social Subconscious

The Ghost Manifests  Or Safeguard and Foucault’s Social Subconscious by Carl Javier The ghost, it manifests! On the four-cornered tube! The glass teat! The idiot box! TV! What ghost? Some old notion that the TV is filled with ghosts in the way that a camera takes your soul? No. Not really, but something like that. […]


Sugod, Mga Sugo! Speculative Fiction In Filipino Popular Television

Sugod, Mga Sugo! Speculative Fiction In Filipino Popular Television by Emil M. Flores Speculative fiction or SF is a blanket term used by writers and scholars for the genres popularly known as “science fiction” and “fantasy.” I will use this term because it is a broader term, thus avoiding the intricate definitions of both popular […]


Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni Edward Stratemeyer

Imperyalismo sa Anyo ng Nobelang Pambata: Mga Katiwalian sa Seryeng Old Glory (1899-1901) ni Edward Stratemeyer ni Eugene Y. Evasco Popular sa mga kabataang mambabasa ang mga seryeng Tom Swift, Rover Boys, Hardy Boys, Nancy Drew, at Bobbsey Twins. Mga aklat ito ng pakikipagsapalaran ang humubog sa anyo ng mga nobelang pambata hindi lamang sa Estados Unidos kundi […]


SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar

SILANG NAGIGISING SA MADALING-ARAW; Ang Nobelang Iloko at si Constante C. Casabar Ni Noemi Ulep Rosal INTRODUKSIYON Sa kanyang librong The Origins and Rise of the Filipino Novel, sinabi ng kilalang manunulat, kritiko, at iskolar sa panitikan na si Resil Mojares: The rise of the novel is tied to objective changes in Philippine society. The late […]