Rosal, Noemi

Si Dr. Noemi Ulep Rosal ay isang kritiko at guro mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Siya ay eksperto sa Panitikang Iloko.  Rosal


“Romantisismo, Estilong Pilipino ” Itinatak sa Nobelang Tagalog

“Romantisismo, Estilong Pilipino “ Itinatak sa Nobelang Tagalog ni Ruby Gamboa-Alcantara ANG NOBELANG TAGALOG NOON Ang nobelang Tagalog ay iniluwal sa panahon ng mga Amerikano. Ito ay pinatutunayang produkto na labas sa panahon ng pananakop ng mga kastila bagamat napakayaman sa impluwensiya ng nasabing panahon. Walang maituturing na nobelang masining at makabuluhan na nasulat noong panahon ng […]


Alcantara, Ruby Gamboa

Si Dr. Ruby Gamboa Alcantara ay guro, manunulat at kritiko mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman, Quezon City. Siya ang awtor ng aklat na Ritwal at Diksiyonaryong Hiligaynon-Filipino. Siya ay naging aktibong kasapi ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas. 


KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN

KONEKSIYONG PAMPANITIKAN NI RIZAL SA ALEMAN (Panayam para sa UP Institute of Creative Writing at binása sa Pulungang Recto, Faculty Center, UP Diliman, 19 Hunyo 2008) ni Virgilio S. Almario MAY DALAWANG layunin ang panayam kong ito. Una, pasinagan o muling pasinagan ang utang-na-loob ni Rizal sa panitikang Aleman na isang paraan din ng pagpapatunay […]


Reintroducing Balagtas and His Work

Reintroducing Balagtas and His Work by Romeo G. Dizon AN ATTEMPT TO SITUATE BALAGTAS IN THE proper historical perspective and to determine his rightful place in the era beyond his own is indeed an enormous task.  But this is precisely what the present book tries to accomplish. It may not be possible, neither will it be […]


Random Thoughts of a Mindanaoan Artist

Random Thoughts of a Mindanaoan Artist by Marili F. Ilagan Yupanaw yang kanak lumon nga usog ngadi sangaon. Laong niya way kausbawan ngadi sa taas. Laong niya tukay sang baba yang kausbawan. Laong ko daw mali siya. Laong ko daw di paras ngadi sa taas yang baba… Iibanan ko yang kanak ama pati ina ngadi […]


THE POEM IS THE REAL: A POETICS*

THE POEM IS THE REAL: A POETICS* Gémino H. Abad The real is the poem. To write the poem is to get real. The real is what we call “our world.” But our world is only our experience of it. If so, the world is only, for each one, that little time-space where we “ex-ist” […]


Postcolonialism and Filipino Poetics*

Postcolonialism and Filipino Poetics* by J. Neil C. Garcia This paper is an abridged version of a chapter from my forthcoming book,Postcolonialism and Filipino Poetics, which itself comes out of my recently completed dissertation in Creative Writing [1] at the UP Diliman. The book is comprised of essays and critiques on poetry—the former being personal reflections on themes, […]


SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD

SA AKING PINIPINTUHO: ISANG SAYAW NG PAGHUHUBAD Glecy C. Atienza   “Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat…   Kung ibig mo akong makilala, sunduin mo ako sa himlayang dilim at sa madlang pagsukol ng inunang hilahil ibangon mo ako at saka palayain.” •  Ruth Elynia S. Mabanglo MATAGAL […]


Atienza, Glecy C.

Si Dr. Glecy Atienza ay isang Full Professor 6 mula sa Departmento ng  Filipino at Panitikan ng Pilipinas  sa University of the Philippines, Diliman. Siya ay aktibo sa teatro bilang mandudula at aktres. Gumaganap din siya bilang artista sa pelikula. Ilan sa kanyang pinagtampukan ay ang pelikulang Pisay (2007) at Filipinas (2003). Ang kanyang aklat na Mukhang Maarte ay […]