Philippine Literary Workshops and Contests by Cirilo F. Bautista As a communal text, any literary discourse is a contrived utterance […]
Philippine Gay Culture: Conclusion* by J. Neil C. Garcia In my Introduction to this study, I enumerated the three most important […]
Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop ni Virgilio S. Almario Unang dapat pagpakuan ng sipat ang pangalan […]
Palabas Bukas, Problema Ngayon ni Silvino V. Epistola May problema dahil mapanuri ang manonood. Nasisiyahan lamang siya kapag kasalimuotan sa […]
Pagsulat ng Kuwentong Pambata ni Rene O. Villanueva Ano ba ang esensiyal na pagkakaiba ng kuwentong pambata sa isang kuwentong hindi pambata? […]
Paggunita sa Tanaga ni Virgilio S. Almario Bukod sa mga bugtong at salawikain, maraming sinaunang maikling anyo ng tula sa Filipinas. […]
Rio Alma ang sagisag-panulat ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio S. Almario.
Our Revolutionary Tradition by Adrian E. Cristobal (Inaugural of Plaridel Lecture, August 27, 2005) The talk about revolution in our […]
New Tales for Old By Cristina Pantoja Hidalgo She wraps the cloth around Her eyes to see. The finer the […]
Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata ni Jimmuel C. Naval Folk tradition influenced […]