Philippine Literary Workshops and Contests

Philippine Literary Workshops and Contests by Cirilo F. Bautista As a communal text, any literary discourse is a contrived utterance that addresses several levels of reality, but to communicate through this text, writer and reader must put into operation certain sociological processes that will make it intelligible. “I write, therefore, I am,” might as well […]


Philippine Gay Culture: Conclusion*

Philippine Gay Culture: Conclusion* by J. Neil C. Garcia In my Introduction to this study, I enumerated the three most important questions a Philippine-based gay theory should address: cultural incongruity, gender oppression, and the class struggle. After undertaking this inquiry into the writings and history of Philippine gay culture in the last thirty years, I can […]


Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop

Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop ni Virgilio S. Almario Unang dapat pagpakuan ng sipat ang pangalan ng unang limbag ng makatang Filipino: “Fernando Bagongbanta.” Isa itong pangalang binyagan at may tatak ng dalawang nagtagpong kultura sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang unang ngalan ay hiram at maaaring isinunod sa bantog na […]


Palabas Bukas, Problema Ngayon

Palabas Bukas, Problema Ngayon ni Silvino V. Epistola May problema dahil mapanuri ang manonood. Nasisiyahan lamang siya kapag kasalimuotan sa buhay na kailangang pag-isipan at himaymayin nang maayos ang isinasaentablado. Kung matawa siya nais niyang malaman kung bakit siya natawa. Kung sakali namang matigatig ang kanyang kalooban, kailangan din niyang matalos kung ano sa palabas […]


Pagsulat ng Kuwentong Pambata

Pagsulat ng Kuwentong Pambata ni Rene O. Villanueva Ano ba ang esensiyal na pagkakaiba ng kuwentong pambata sa isang kuwentong hindi pambata? Ito ang tanong na kailangang sagutin ng sinomang nagnanais sumulat ng kuwento para sa mga bata; dahil ang kuwento ay kuwento, pambata man o hindi. Maaaring may bahagyang pagkakaiba ang dalawa sa haba o paraan […]


Paggunita sa Tanaga

Paggunita sa Tanaga ni Virgilio S. Almario Bukod sa mga bugtong at salawikain, maraming sinaunang maikling anyo ng tula sa Filipinas. Isa dito ang tanaga, na ayon sa vocabulario nina Noceda at Sanlucar (1754) ay isang uri ng tulang may napakataas na pagpapahalaga sa lipunang Tagalog:Poesia muy alta en tagalo, compuesta de siete silabas, y cuatro versos, llena […]


Alma, Rio

Rio Alma ang sagisag-panulat ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio S. Almario.


Our Revolutionary Tradition

Our Revolutionary Tradition by Adrian E. Cristobal (Inaugural of Plaridel Lecture, August 27, 2005) The talk about revolution in our interesting times makes us pause for some serious thought, mainly because it comes from privileged sectors like the military, acclaimed authors, and respected academicians and not from social malcontents. Last July, the Young Officers Union, […]


New Tales for Old

New Tales for Old By Cristina Pantoja Hidalgo She wraps the cloth around Her eyes to see. The finer the weave The more powerful is she. – Marjorie M. Evasco, “Mandarawak” I. Introduction Nick Joaquin’s first book, Prose and Poems was published in 1952 and Gilda Cordero-Fernando’s Butcher, Baker, Candlestick Maker was published in 1962. Both collections contain stories […]


Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata

Mula sa Tradisyon Tungo sa Kongregasyon: Si Teo S. Baylen Bilang Relihiyosong Makata ni Jimmuel C. Naval Folk tradition influenced Teo S. Baylen’s poetry.  A prominent lyric poet of the 20th century, Baylen projects his subjects in a strictly conventional manner.  He is a poet always with a gospel to preach thus religion has been the […]