Inaaanyayahan ang lahat ng mga tagasalin, manunulat, iskolar, guro, at mga estudyante sa Pambansang Kongreso sa Salin sa Unibersidad ng Pilipinas Visayas, 7–9 Agosto 2014.

Panauhing pandangal sa nasabing gawain si Bro. Armin Luistro, Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang kongreso na may temang “Ang Pagsasalin bilang Pambansang Pangangailangan” ay lalahukan ng mga eksperto sa iba’t ibang larangan upang talakayin ang pangangailangan at kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino at sa ibang katutubong wika tungo sa pambansang pag-unlad.

Ilan sa mga inanyayahang tagapanayam para sa tatlong araw na seminar sina Atty. Persida Rueda-Acosta, Punò ng Public Attorneys’ Office para sa pagsasalin sa batas; Dr. Ivanhoe Escartin ng Kagawaran ng Kalusugan na tatalakay sa pagsasalin at ang kahalagahan nitó sa larang ng kalusugan; G. Mahar Lagmay, Direktor Tagapagpaganap ng Project NOAH para sa pagsasalin sa agham at teknolohiya; at G. Mark Jethro Bumatay, Punò ng Sangay ng Salin ng Watch Tower Bible and Tract Society para sa kahalagahan ng pagsasalin sa relihiyon.

Dadaluhan ng mga mahuhusay na tagasalin at mananaliksik sa Filipinas ang nasabing kongreso. Ilan sa mga kumpirmadong lalahok sina G. Ariel Tabag at G. Junley Lazaga, kilalang mga manunulat,editor, at tagasalin sa Ilokano; Dr. Genevieve Asenjo, manunulat at tagasalin sa Hiligaynon; Dr. Roque Morales Santos, tagasalin sa Chabacano; Dr. Nestor de Guzman, manunulat at tagasalin sa Kapampangan; G. Edgar Gudin, editor ng magasing Bisaya; at sina Dr. Michael Coroza at Direktor Heneral Roberto Añonuevo, kilalang mga makata at tagasalin sa Filipino.

Bahagi ng pangmatagalang programa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pambansang kongreso para sa mabisang paggamit ng pambansang wika sa usaping intelektuwal at teknikal.
Ang pambansang kongreso sa pagsasalin ay magkatuwang na itinataguyod ng KWF at Unibersidad ng Pilipinas Visayas Sentro ng Wikang Filipino sa tangkilik ng Pambansang Lupon sa Wika at Salin ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA).

Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Sangay ng Salin ng KWF sa telepono blg. (02) 708-6972.