23  Salita para sa Aswang

1.   ugima (Bisaya)
2.   onglo, unglo (Bisaya)
3.   alok (Bisaya)
4.   balbal (Tagalog, Bisaya, Maguindanaon)
5.   wakwak (Tagalog)
6.   kakak (Bisaya)
7.   tiktik (Tagalog)
8.   batbat-quiao (Bikol, Catanduanes)
9.   manananggal (Tagalog, puwedeng galing Bahasa ‘penanggal’)
10. busaw (Manobo, Bisaya)
11. tarabusaw (Bisaya, Maguindanaon)
12. alan
13. sigbin (Tagalog, Bisaya)
14. boroka
15. ebwa (Hiligaynon)
16. wirwir
17. kiwig (Aklanon)
18. mandurugo
19. mangkukulam
20. layog (Bikol)
21. kikik (Bisaya)
22. ungo (Bisaya)
23. barang (Tagalog, galing Bahasa ‘bajang’)

Baka puwedeng pakidagdagan  kung mayroon pa kayong alam.

At siyanga pala, nagpapasalamat kami sa mga tumugon sa aming panawagan para sa May Titktik sa Bubong, May Sigbin sa Silong: Antolohiya ng mga Akdang Aswang. Binabasa na namin ang mga kontribusyon at karamihan dito’y mga kuwento.  Samantala, nais naming magkaroon ng EKSTENSYON sa petsa ng submission hanggang ENERO 31, 2015. Sa pagkakataong ito, para mas mabigyang daan naman ang mga sanaysay o essays at iba pang anyong di gaanong napagbibigyan sa mga ganitong antolohiya (hal.: indigenous poetic forms, flash horror, visual arts, dokumento, salin ng mga importante at klasik na teksto). Naghahanap din kami ng mga analitikal na sanaysay na may kinalaman kina Maria Labo, Kapitan Gimo, Gen. Lansdale na puwedeng kultural, tekstwal, pampanitikan, antropolohikal (folkloric studies)  o/at historikal ang atake. Most welcome din ang mga sanaysay na may kaugnayan sa  pop culture at aswang.