Napili an anom na indibidwal bilang partisipante sa Ika-5ng Saringsing Writers Workshop kan organisasyon nin Parasurat Bikolnon na gigibohon sa CBSUA Training Center, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur poon Abril 17-19, 2015.

An mga kabali ngunyan na taon iyo sinda: Marjory Aquino kan Garchitorena, Camarines Sur; Edwin S. Breva Jr. kan Calabanga, Camarines Sur; Julius D. Bulahan kan Syudad nin Naga; Melchor De Villa kan Balatan, Camarines Sur; Sabina Marites F. Desacola kan Sipocot, Camarines Sur; asin Ian Kenneth Orasa kan Syudad nin Naga.

Naimbitaran bilang mga panelista na mataong kritika iyo sinda Jose Jason L. Chancoco, Estelito B. Jacob, Eilyn L. Nidea, Frank V. Peñones Jr., Honesto M. Pesimo Jr. asin Irmina V. Torres. Siring man, kabaling matukaw na kritiko sa taonan na hunglonan nin pagsurat an mga myembro kan organisasyon na sinda Bernardo Miguel O. Aguay Jr. (Tagapamayo), Marissa Reorizo- Redburn, Irvin Sto. Tomas asin Jusan V. Misolas.

An mga tagapadalagan kan workshop ngunyan na taon iyo sinda Elbert O. Baeta (Paratukdo, CBSUA-Pili), Jerome M. Hipolito (Paratukdo, CBSUA-Calabanga) asin Froy B. Beraña (Presidente, Parasurat Bikolnon).

Parte an aktibidad kan ikalimang taon nin pagkakamukna kan Parasurat Bikolnon, sarong organisasyon nin mga paratulod kan literatura, mga tataramon asin kulturang Bikolnon.

Para sa iba pang impormasyon, kahapotan o suhestyon dapit sa Saringsing Writers Workshop magpadara nin e-surat sa saringsingwritersworkshop@yahoo.com o dumanan anwww.parasuratbikolnon.webs.com.