Lunsad-aklat ngayong Sabado (9 May 2015) sa Auditorium ng UP College of Mass Communication, UP Diliman, mula 5NH hanggang 8NG […]
The Baguio Writers Group and the University of the Philippines Baguio (UPB) are organizing and hosting “Aspulan: A Gathering of […]
Inilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pinakabagong karagdagan sa Aklat ng Bayan, ang Dandaniw Ilokano: mga tulang Ilokano, […]
KARNABAL Festival 2015: PERFORMANCE LINEUP + GATHERINGS + IDEA EXCHANGE PLATFORM A: Social Innovation This platform presents the festival’s main […]
Inaanyayahan ang lahat na magpasa sa Taunang Palihang Pampanulaan 2015 ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA). Kilala bilang […]
Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal […]