Lunsad-aklat ngayong Sabado (9 May 2015) sa Auditorium ng UP College of Mass Communication, UP Diliman, mula 5NH hanggang 8NG and librong Ang Autobiografia ng Ibang Lady Gaga ni Jack Alvarez. Hindi parang pagmememorya ng song lyrics ang pag-alala sa mga karanasan, kundi parang pagnonovena. Parang ritwal. Sa isang confessional na paraan ipapasilip ng may-akda ang kanyang mga partikular na karanasan at buhay ng isang migranteng manggagawa sa Saudi Arabia. Mga personal na sanaysay na ikukumpisal ang pangungulila at samu’t saring problema at balita mula sa pamilya sa Pinas. Sala-salabid ang mga isyung kakaharapin tulad ng racism, diskriminasyon at pang-aabusong sekswal ngunit isa-isa niyang hihimayin ang bawat istorya na kung hindi man mahanapan ng happy ending ay patuloy na makikipagsapalaran, patuloy na mangangarap. Ang Autobiografia ng Ibang Lady Gaga ay unang libro ni Jack Alvarez. Siyam napu’t isang maiiksing naratibo na mapapaloob sa iisang libro sa anyong nobela upang inyong makikilala ang isang OFW, makata, kapatid, anak, bakla, reyna, puta, etcetera- ang Ibang Lady Gaga.