Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming mga produkto at serbisyo sa tatlo’t kalahating dekada! Bilang pasasalamat, inaanyayahan namin kayong lahat sa Peryang Adarna sa 24 Mayo (Linggo) sa Trinoma Activity Center para ipagdiwang ang ika-35 taon ng Adarna House.

Magdala lamang ng isang aklat na kami ang naglimbag para makapasok nang libre sa Perya, makisaya sa mga palaro, at magkaroon ng pagkakataong manalo ng iba’t ibang premyo. Magbubukas ang Perya nang 10:00 N.U. at magkakaroon ng maikling programa nang 3:00 N.H na magtatampok sa mga bagong-labas na libro, kuwentuhan, tugtugan, at iba pang sorpresa.

Mga mahal naming kalaro, kaeskuwela, at kaibigan, magkita-kita tayo sa Trinoma sa 24 Mayo!