Hiraya Kolektib, tumatanggap ng donasyong libro


penge.jpg

Mga librong hindi na ginagamit? Hayaang mabasa ng iba! Donate na! Tumatanggap ang Hiraya Kolektib ng mga librong kuwentong pambata, koleksiyon ng mga tula, sanaysay, dula, maikling kuwento, nobela, at iba pang nasa anyong literatura. 

Para sa dagdag pang katanungan: 
E-mail: hirayaorgmp@gmail.com
Facebook: facebook.com/BuklatanHirayaKolektib
Contact No.: 09367747343


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *