Iniimbitahan ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman, sa pakikipagtulungan sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, ang mga guro at mag-aaral sa mga pribado at pampublikong paaralan na dumalo at makibahagi sa talakayan na TALASALITAAN: Balitaan Hinggil sa CHED Memo 20 s2013 at Programang K-12 ng Department of Education. Isasagawa ang talakayan sa 30 Hulyo 2015, 1:00 nh-5:00 nh sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.  

Magiging tagapagsalita rito ang ilang piling mga guro mula sa UP Diliman, kasama ang pinuno ng mga samahang guro at institusyong pangwika sa Pilipinas. Layunin ng talakayan na  makapagbigay ng ulat at paglilinaw sa katayuan ng Temporary Restraining Order sa CHED Memo Blg. 20 s2013 at ang mga nakikitang epekto ng programang K-12 sa mga guro at mag-aaral sa partikular, at sa  sistema ng edukasyon ng Pilipinas sa kabuuan.

Bahagi ang gawaing ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2015 sa UP Diliman na may temang “Wikang Filipino: Danas at Paglikha sa Diwa ng Bansa.” Ito ay bukás sa publiko.

Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Olive Nueva España o Gemma Dalmacion sa telepono blg. 981-8500 lokal 4583 o sa 9244747 o mag-email sa upswfdiliman@gmail.com o upd.swf@gmail.com