Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila […]
Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng pampanitikang isyu ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, ang opisyal na journal ng Sentro […]