Wala na yatang pag-ibig ngayon na walang versus, o katunggali. Kung noon ay simple lang ang ka-tunggali: kapwa tao, halimbawa, […]
For Love of the Word: Workshops on Teaching Philippine Literature in High School and College A Philippine PEN Civil Society […]