Inihahandog ng UP  Sandigan ng Mag-aaral sa Ikauunlad ng Kamalayang maka-Araling Pilipino (UP SIKAP)  at pakikpagtulungan ng UP Writers Club ang SALAMAYAAN: Pagpupugay at Paggunita kay Cesario Y. Torres (1927-2004). Magaganap ang nasabing programa sa ika-18 ng Pebrero taong 2016 sa Bulwagang C.M. Recto , Faculty Center, College of Arts and Letters, Unibersidad ng Pilipinas- Diliman. Magsisimula ang programa sa ganap na 10:00 ng N.U. hanggang 12 NT.   

Isa si Cesario Y. Torres sa mga naging premyadong awtor sa panitikang Filipino. Kasapi siya ng iba’t ibang pampulika’t pang-kulturang organisasyon. Naging bahagi siya ng kilusang pesante sa Gitnang Luzon.  Umanib sa HUKBAHALAP noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Siya ay dinakip at sinampahan ng kasong “rebellion complex and other crimes” noong dekada 50’s. Mapabibilanggo siya ng halos dalawampung taon.  Isa siya sa mga naging kasapi ng Partido Komunista 1930. Siya ang tagapagtatag ng PANDAYLIPI, INK na nakabase sa PUP-Sta.Mesa.

Babasahin ni  G. Ricky Celeste Ornopia ang kanyang papel-pananaliksik ukol  sa kanyang naging pagsusuri ‘t dalumat sa  mga piling akda ni Cesario Torres ( Ka Saryo).  Bahagi ang papel na ito ng kanyang masaklaw sa pag-aaral ukol sa mga akda at buhay ng awtor. Isa rin ito sa mga hakbang upang maisaayos ng mananaliksik ang nalalapit na pagpapalimbag ng mga nadiskubreng bulto ng mga manuskrito ni Ka Saryo.

Ang mananaliksik na si G. Ricky Celeste Ornopia ay naging fellow sa ilang National Writers Workshop sa bansa. Nakalahok na rin siya sa mga pambansa at internasyonal na akademikong kumperensiya upang magbasa ng kanyang papel-pananaliksik.