Inaanyayahan ang lahat ng interesado sa pagtula na magpasa ng aplikasyon sa Taunang Palihang Pampanulaan 2016 ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), isang samahan ng mga makatang nagsusulat at nag-aaral sa wikang Filipino.

Ang mabusising pagsasanay ng LIRA ay naglalayong linangin ang mga makatang nais paghusayin ang kanilang sining at handa ring mag-ambag sa pagpapalago ng panitikan, wika, kultura, at pambansang kaakuhan (national identity). Kabilang ito sa programa na “makata-bolunterismo,” na siyang nagbigay-karangalan sa LIRA bilang isa sa Ten Accomplished Youth Organizations (TAYO) ng bansa noong 2011.

Makapakikinig sa serye ng mga panayam at makalalahok sa mabusising mga palihang pamumunuan ng mga dalubhasa sa pagtula at/o panulaang Filipino ang mga matatanggap na fellows. Tumatagal mula Hunyo hanggang Nobyembre ang lingguhang klase tuwing Sabado at Linggo mula 9:00 n.u. hanggang 5:00 n.h, na kadalasang ginaganap sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, at iba pang lugar sa Metro Manila.

 

Premyadong mga Makata at Pinakamahabang Palihan sa Pagtula

Ang LIRA Poetry Clinic ang kasalukuyang pinakamahabang tumatakbong palihan, na nakatuon lamang sa pagtula at panulaang Filipino. Nagdiriwang ito ng ika-31 anibersaryo ngayong taon. Ang punong-guro ay ang tagapagtatag na si Virgilio S. Almario, ang makatang Rio Alma, Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan at Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Ilan sa mga taunang nagtuturo sa LIRA ay ang mga sumusunod na nangungunang makata at guro, na karamiha’y produkto rin ng palihan, premyado at may mga sariling aklat ng tula: Victor Emmanuel Carmelo Nadera, Romulo Baquiran Jr., Michael Coroza, Fidel Rillo, Marne Kilates, Roberto Añonuevo, Rebecca Añonuevo, DM Reyes, Edgar Calabia Samar, Enrique Villasis, Jerry Gracio, Nanoy Rafael, Ergoe Tinio, Ina Abuan, Giancarlo Lauro Abrahan, at MJ Tumamac.

Hangad ng palihan na makapag-aruga ng mga makata-boluntaryo, na makikisangkot hindi lamang sa sining, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng panitikan, wika, kultura, at pambansang kaakuhan.

Sa mga interesado, mangyaring magpasa ng mga sumusunod:

 1. Application Form, [PDF | DOC] na may Mga Tala para sa Fellow at detalye ng pakikipag-ugnayan (address, email address, telepono);

2. Limang (5) tula sa Filipino (hindi tatanggap ng mga tulang nakasulat sa Ingles at iba pang wika).

SUBJECT LINE: Taunang Palihang Pampanulaan 2016

Ipasa ang mga ito sa palihanglira@gmail.com

Ang huling araw ng pagpapasa ay Mayo 01, 2016.

Ang workshop fee ay isang libo at limandaang piso (Php1,500), na gagamitin para sa mga readings at iba pang workshop necessities ng mga fellow. 

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Cheska Lauengco, Ugnayang Pangmadla, sa palihanglira@gmail.com or sa 09996173476. Maaari ring bisitahin ang facebook.com/PalihangLIRA o mag-tweet/instagram sa @makatanglira

Ang Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) ay samahan ng mga makatang nagsusulat sa Filipino. Itinatag noong 1985 ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan Virgilio S. Almario (aka Rio Alma), nagsilbi itong matagumpay na linangan ng di iilang batikang makata, tulad nina Victor Emmanuel Carmelo Nadera, Romulo Baquiran Jr., Michael M. Coroza, Roberto Añonuevo, Rebecca Añonuevo, Jerry Gracio, at Edgar Calabia Samar. Noong 2011, kinilala ito bilang isa sa Ten Accomplished Youth Organizations (TAYO) para sa mga gawain ng paglilingkod sa ngalan ng tula ng mga makatang-boluntaryo nito.

.