GAWAD ROGELIO L. ORDOÑEZ: Patimpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay

Isa sa kinikilalang progresibong manunulat sa Pilipinas si Rogelio “Ka Roger” Ordoňez. Ayon nga sa isang premyadong manunulat, si Ka Roger sa simula’t sapul ay nanatiling manunulat na may paninindigan sa sinumpaang sining. Hindi kumupas, at manapa’y lalo pang tumingkad ang kanyang panulat na bumabangga at bumabaklas sa establisyamento ng lipunan, lalo na sa naghaharing uring nagsasamantala sa dayukdok na masa dito sa itinuturing niyang La Tierra Pobreza. Matutunghayan sa kanyang mga akda ang talim ng pagsusuri niya sa lipunang Pilipino. Maihahanay bilang panitikang mapanghimagsik ang kanyang mga tula, maikling kuwento, at mga sanaysay na naglalarawan ng masalimuot na kalagayan ng sambayanan sa ilalim ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Sino ang makalilimot sa karakter niyang si Anto, na kumakatawan sa aping uring inagawan ng lupa’t pinagkaitan ng karapatan, na bigla na lamang sumambulat ang himagsik. Kung paanong tinapos sa marahas na tagpo ang kuwento niyang Inuuod na Bisig sa Tiyan ng Buwaya para sa pagsasakapangyarihan sa hanay ng manggagawang pinagdadamutang mabuhay nang marangal. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang kanyang panulat para banggain, wasakin, at tapusin ang iilang naghahari-harian at diyos-diyosang patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. Gayundin, hindi tumigil lamang sa isang panahon ang panitik ni Ka Roger, bagkus, patuloy siyang naging mabuting guro sa mga batang manunulat—sa panitikan o buhay man, at higit, sa pakikibaka ng masang sambayanan na kanyang buong-buhay na dinakila.

Kinilala siya bilang Makata ng Bayan, na iginawad ng KM64 Poetry Collective; pinarangalan ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas; Gawad Alejandro G. Abadilla; at “dahil sa natatanging ambag niya sa kilusang guro at sambayanan” ginawaran ng pagkilala bilang Guro ng Bayan ng Alliance of Concerned Teachers (ACT); at Makabayang Guro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND). Kabilang siya sa Mga Agos sa Disyerto – antolohiya ng mga maikling kuwento ng grupo ng kabataang manunulat noong dekada 60 na lumihis sa tradisyon ng panulatan at lumikha ng mga akdang naglalarawan ng marawal na kalagayan ng lipunan. Mababasa rin ang ilang mga akda ni Ka Roger sa kanyang blog na plumaatpapel.wordpress.com.

Bilang pagkilala sa natatanging ambag ni Ka Roger sa panitikan at wikang Filipino, ilulunsad ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya katuwang ang PUP Sentro para sa Malikhaing Pagsulat at Master of Arts in Filipino Society ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang Gawad RogelioL.  Ordoñez – Patimpalak sa pagsulat ng tula, maikling kuwento at sanaysay. Pangunahing layunin nito na maipagpatuloy at lalo pang mapalawak ang diwa ng panulat ni Ka Roger na nakikisangkot sa lipunan at nagsisilbing tinig ng sambayanan. Inaasahang makapag-aani ang patimpalak ng mga akdang umuugat at naglulundo sa itinuturing na Panitikang PUP.

Pangkalahatang tuntunin:

Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga mag-aaral ng PUP mula sa mga kolehiyo, high school (LHS/SHS), branches, at ekstensyon (may hiwalay na patimpalak sa gradwadong antas na pangangasiwaan ng Master of Arts Society). 

Ang kalahok ay dapat naka-enrol ngayong unang semestre, 2016-2017.

May tatlong kategorya sa timpalak sa pagsulat: tula, maikling kuwento, at sanaysay.

Sa timpalak sa pagsulat, maaaring sumali sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring ipasa sa bawat kategorya. 

Ang akdang ipapasa ay marapat na nasa wikang Filipino at hindi pa nalalathala o nananalo sa anumang patimpalak.

Apat na kopya ang kailangang ipasa na hindi naglalaman ng anumang pangalan o pagkakakilanlan ng may-akda, na may kalakip na pormularyo ng patimpalak, kasama ang photocopy ng ID at Registration Form ng kasalukuyang semester, at nakalagay sa isang short brown envelope na selyado. 

Maaaring makuha ang pormularyo at ipasa nang personal ang mga lahok, sa Kagawaran ng Filipinolohiya (North Wing 2nd flr, CAL) o sa opisina ng Unyon ng mga Guro ng PUP (East 200). Hanggang sa Agosto 15, 2016, sa ganap na ika-6:00 n.h. maaaring magpasa ng lahok. Ang mga mag-aaral na mula sa mga branches ng PUP ay maaaring magsumite ng kanilang mga lahok sa gawadrogelioordonez@gmail.com. Tanging mga mag-aaral lamang mula sa mga branches ng PUP ang maaaring magpasa ng lahok gamit ang email.

Ang mga mananalong akda ay tatanggap ng sertipiko at kaukulang gantimpala. Ilalathala rin ito sa espesyal na edisyon ng Sagupa – Ang Pampanitikang Journal ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya. 
 

Mga tiyak na tuntunin sa bawat kategorya:

Maikling Kuwento

Isang maikling kuwento na hindi bababa sa sampung (10) pahina makinilyado o computerized sa 8×11 bond paper, double spaced, times new roman, font size 12, 1 inch margin sa lahat ng panig. Kailangang sumunod sa paksaing Panitikan ng Uring Anakpawis na itinaguyod ni Ka Rogelio Ordoñez. Mga akdang tumatalakay sa mga isyung panlipunan at nagpapatampok sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka, maralitang taga-lungsod, migranteng Pilipino, kabataan, propesyunal, at mga katutubong mamamayan ng Pilipinas.

Sanaysay

Ang tema ng sanaysay ay Wikang Filipino: Wika ng Karunungan at Kapayapaan Tungo sa Pagbabago. Inaasahang ang sanaysay ay tumatalunton, umaayon at namamaybay sa progresibo at makabayang panulat ni Ka Rogelio L. Ordonez. Ang lahok na sanaysay ay hindi bababa sa apat (4) at hindi lalagpas sa walong (8) pahina ng 8 x 11 (short) bond paper. Dapat itong makinilyado o computerized, may 1 inch na left and right margin, double spacing, 12 ang font size at Times New Roman ang font style.

Tula

Ang mga lahok na ipapasa ay marapat na sumusunod at nagtataguyod sa diwa ng panitik ni Ka Rogelio Ordoñez. Malaya ang paksa ng bawat tula, gayundin, malaya ang makata sa estilo at wika ng kanyang tula ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan; Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang mahuli at mapatunayang nagkasala ng pangongopya; Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial o Times New Roman, 12pt sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

Iaanunsyo ang mga pangalan ng mga nagsipagwagi sa pamamagitan ng text at sa 30 Agosto 2015 ang paggawad ng mga sertipiko at mga kaukulang gantimpala na gaganapin sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.

Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. Jomar Adaya sa 09156468400, Prop. MJ Rafal sa 09478784180, o mag-email sa gawadrogelioordonez@gmail.com.

CALL FOR FELLOWSHIPS: 2016 CDO Writing Clinic on Poetry, Fiction, Literary Essay, and Drama

The Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC), in partnership with the Xavier Center for Culture and the Arts (XCCA), is now accepting applications to the 2016 CDO Writing Clinic to be held at the XCCA Conference Room, 3F Museo de Oro, Xavier University-Ateneo de Cagayan. The writing clinic is subdivided into four literary genres—Poetry Clinic (18 September), Fiction Clinic (16 October), Literary Essay Clinic (20 November), and Drama Clinic (11 December).

The CDO Writing Clinic is an annual literary fellowship for 24 of the most promising up-and-coming poets, fictionists, essayists, and playwrights born and/or based in Northern Mindanao. Six fellowships are available per genre—poetry, fiction, literary essay, and drama. (Applicants may apply for more than one genre.) Manuscripts may be in Binisaya, Tagalog, and/or English. Entries should contain 4 poems, 2 short stories, 2 literary essays (creative nonfiction, personal/lyric essays, travel narratives, or memoirs), or 1 one-act play. These should be applicants’ original and unpublished works. Applicants should not have been fellows to the CDO Writers Workshops or any regional and national writers workshops.

The writing clinic will include critiquing sessions and other parallel activities to be facilitated by NAGMAC’s senior writers. Accepted fellows will be provided with a certificate, lunch, and snacks. (There is no registration fee but fellows will shoulder their own transportation to and from the venue.)

Electronic copies (preferably in .docx/.doc format, Garamond font 12) of the manuscript may be emailed to nagmac.submissions@gmail.com with the subject Genre_CDO Writing Clinic (example, Fiction_CDO Writing Clinic). The author’s name should not appear on the manuscript. On the email’s body, include the full name, address (city/town and province in the region), institutional affiliation (workplace and/or school), mobile number, and a short bio note (150-300 words in the third person). Deadlines for submission are 31 August (for poetry and fiction) and 30 September (for literary essay and drama). All inquiries must be directed to NAGMAC’s official Facebook page: www.facebook.com/cdopoetrynight.

Call for Abstracts for Katatau: Mindanao Studies Conference

Call for Abstracts for Katatau: Mindanao Studies Conference

7 and 8 October 2016

The Little Theater, Xavier University-Ateneo de Cagayan

Papers on Mindanao Indigenous Knowledge, System and Practice; Folklore and Folk Literature; Ritual and Performance; and Mindanao Contemporary World (Contemporary Mirrors) are welcome for submission to this Mindanao Studies Conference.

Registration fee is yet to be announced.

For inquiries, please call Professor Hobart P Savior through (63) 9174397000 and (088) 858-3116 local 2059 or email through hsavior@xu.edu.ph.

Kritika Kultura Lecture Series presents Doing Digong: Politics in the Wake of EDSA

Kritika Kultura, the international refereed journal of language, literary, and cultural studies of the Department of English, Ateneo de Manila University, is organizing “Doing Digong: Politics in the Wake of EDSA,” a roundtable discussion featuring Carmel Abao, Walden Bello, Nicole Curato, and Richard Heydarian.

The event—which is co-sponsored by the Rizal Library; the Departments of History, English, Political Science, and Philosophy (AdMU); and the University of Washington (Seattle) Study Abroad Program—will be on Aug. 2, 2016, 4:00 p.m. to 6.00 p.m., at the Rizal Library (4/f).

The discussion—which will be moderated by Vicente Rafael—will consider the results of the 2016 Philippine elections and the prospects for the Rodrigo Duterte presidency, what to expect from the new regime, signs of change or continuity, emerging forms of populist politics, among others.

The forum is open to the public.

About the resource persons

Carmel Abao is an Instructor of Political Science at the Ateneo de Manila University. She finished her MA in the Institute of Development Studies, University of Sussex and is currently completing a PhD in Development Studies at De La Salle University. She teaches political theory, international political economy and Philippine politics and governance. Before joining the academe she served in various social and political movements—in the 1980s, as a labor organizer of Workers’ College in Ateneo, and, as the National Education Secretary of the Lakas Manggagawa Labor Center; in the 1990s, as a Research Associate and Deputy Director of the Institute for Popular Democracy (IPD), and, as the Founding National Secretary General of Akbayan (Citizens’ Action Party).

Walden Bello is a Professor at State University of New York at Binghamton, and a Fellow at the Center for Southeast Asian Studies of Kyoto University. He served as congressman from 2009 to 2015, after which he broke with the Daang Matuwid Coalition and resigned from Congress.

Nicole Curato is a Post-Doctoral Research Fellow at the Centre for Deliberative Democracy and Global Governance at the University of Canberra. She is currently working on a manuscript entitled ‘Democracy in the Age of Misery,’ which seeks to theorise a defensible theory of democracy amidst widespread suffering. Her work is based on communities experiencing ‘slow violence’ in the aftermath of Typhoon Haiyan in Tacloban, Philippines. Before moving to UC, Nicole was a research fellow at the School of Politics and International Relations at the Australian National University and Assistant Professor of Sociology at the University of the Philippines Diliman. Her work has been published in journals including Policy Sciences, International Political Science Review and Current Sociology, among others. She is a regular contributor at Rappler.com and CNN Philippines. In 2013, she received The Outstanding Young Men award for the field of sociology. She is also the recipient of the Australian Research Council’s Discovery Early Career Research Award.

Richard Heydarian is an Assistant Professor in Political Science at De La Salle University, and author of Asia’s New Battlefield: US, China & the Struggle for Western Pacific (Zed [London]). He is an opinion columnist for Aljazeera English, a contributor to Asia Maritime Transparency Initiative of Center for Strategic and International Studies (CSIS). He has written for or/and been interviewed by major international publications such as BBC, CNN, CNBC, New York Times, Wall Street Journal, Economist, Financial Times, Foreign Affairs, among others.

U.P. Institute of Creative Writing Issues Call for Submissions for Basic Writers Workshop on Speculative Fiction

LIKHAAN: The University of the Philippines Institute of Creative Writing (UP ICW) is now accepting applications for the first U.P. Basic Writers Workshop. This year, the focus is on Speculative Fiction. 

 

The Basic Writers Workshop is meant to complement the annual U.P. Writers Workshop, which has evolved to accommodate and mentor published writers in mid-career. The UP ICW envisions the Basic Writers Workshop as an opportunity for younger writers to have their works critiqued by a panel of established writers. 

The Workshop Director is Charlson Ong, with award-winning writers Eliza Victoria, Nikki Alfar, Will Ortiz, and Vladimeir Gonzales serving as panelists and teaching staff. 

For the purposes of the workshop, “speculative fiction” can be defined as “a broad literary genre encompassing any fiction with supernatural, fantastical, or futuristic elements.” 

The U.P. Basic Writing Workshop will accept 12 fellows: six writers in English and six in Filipino. Application is open both to published and unpublished writers who are between 18 and 35 years old as of August 15, 2016. Entries must be two unpublished stories (in English or Filipino, but not a combination of both) with a length of 3,000 to 10,000 words per story. 
The workshop is set for October 14 to 16, 2016 at the University Hotel on the U.P. Diliman campus. Successful applicants will receive a modest stipend, as well as board and lodging at the workshop venue. 

Deadline for submissions is August 15, 2016. 

For inquiries, contact 9818500 (2116) and look for Luna Sicat Cleto, Deputy Director of the UP ICW, or email -uplikhaan@gmail.com

Call for Associate Editors for Regional Languages (Bukambibig: Poetry Folio of Spoken Word Philippines)

Bukambibig, the official poetry folio of Spoken Word Philippines, is in need of associate editors for the major languages in the Philippines: Bikol, Cebuano, Hiligaynon/Kiniray-a (Ilonggo), Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, Tagalog, and Waray. Applicants must be  published poets (and preferrably native speakers) of any of the abovementioned languages. Those interested may submit their comprehensive curriculum vitae, manuscript of 4-5 published poems in the language, and short bionote (including writers’ workshops attended, writers group affiliations, and academic background) tospokenwordph.poetryfolio@gmail.com.

(Note: All people behind Bukambibig are working on a voluntary basis. No monetary honorarium may be given to the associate editors.)