GAWAD ROGELIO L. ORDOÑEZ: Patimpalak sa Pagsulat ng Tula, Maikling Kuwento at Sanaysay

0
gawad_rogelio_ordonez.jpg

Isa sa kinikilalang progresibong manunulat sa Pilipinas si Rogelio “Ka Roger” Ordoňez. Ayon nga sa isang premyadong manunulat, si Ka Roger sa simula’t sapul ay nanatiling manunulat na may paninindigan sa sinumpaang sining. Hindi kumupas, at manapa’y lalo pang tumingkad ang kanyang panulat na bumabangga at bumabaklas sa establisyamento ng lipunan, lalo na sa naghaharing uring nagsasamantala sa dayukdok na masa dito sa itinuturing niyang La Tierra Pobreza. Matutunghayan sa kanyang mga akda ang talim ng pagsusuri niya sa lipunang Pilipino. Maihahanay bilang panitikang mapanghimagsik ang kanyang mga tula, maikling kuwento, at mga sanaysay na naglalarawan ng masalimuot na kalagayan ng sambayanan sa ilalim ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Sino ang makalilimot sa karakter niyang si Anto, na kumakatawan sa aping uring inagawan ng lupa’t pinagkaitan ng karapatan, na bigla na lamang sumambulat ang himagsik. Kung paanong tinapos sa marahas na tagpo ang kuwento niyang Inuuod na Bisig sa Tiyan ng Buwaya para sa pagsasakapangyarihan sa hanay ng manggagawang pinagdadamutang mabuhay nang marangal. Hindi nagpapatumpik-tumpik ang kanyang panulat para banggain, wasakin, at tapusin ang iilang naghahari-harian at diyos-diyosang patuloy na nagpapahirap sa sambayanan. Gayundin, hindi tumigil lamang sa isang panahon ang panitik ni Ka Roger, bagkus, patuloy siyang naging mabuting guro sa mga batang manunulat—sa panitikan o buhay man, at higit, sa pakikibaka ng masang sambayanan na kanyang buong-buhay na dinakila.

Kinilala siya bilang Makata ng Bayan, na iginawad ng KM64 Poetry Collective; pinarangalan ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas; Gawad Alejandro G. Abadilla; at “dahil sa natatanging ambag niya sa kilusang guro at sambayanan” ginawaran ng pagkilala bilang Guro ng Bayan ng Alliance of Concerned Teachers (ACT); at Makabayang Guro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND). Kabilang siya sa Mga Agos sa Disyerto – antolohiya ng mga maikling kuwento ng grupo ng kabataang manunulat noong dekada 60 na lumihis sa tradisyon ng panulatan at lumikha ng mga akdang naglalarawan ng marawal na kalagayan ng lipunan. Mababasa rin ang ilang mga akda ni Ka Roger sa kanyang blog na plumaatpapel.wordpress.com.

Bilang pagkilala sa natatanging ambag ni Ka Roger sa panitikan at wikang Filipino, ilulunsad ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya katuwang ang PUP Sentro para sa Malikhaing Pagsulat at Master of Arts in Filipino Society ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ang Gawad RogelioL.  Ordoñez – Patimpalak sa pagsulat ng tula, maikling kuwento at sanaysay. Pangunahing layunin nito na maipagpatuloy at lalo pang mapalawak ang diwa ng panulat ni Ka Roger na nakikisangkot sa lipunan at nagsisilbing tinig ng sambayanan. Inaasahang makapag-aani ang patimpalak ng mga akdang umuugat at naglulundo sa itinuturing na Panitikang PUP.

Pangkalahatang tuntunin:

Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga mag-aaral ng PUP mula sa mga kolehiyo, high school (LHS/SHS), branches, at ekstensyon (may hiwalay na patimpalak sa gradwadong antas na pangangasiwaan ng Master of Arts Society). 

Ang kalahok ay dapat naka-enrol ngayong unang semestre, 2016-2017.

May tatlong kategorya sa timpalak sa pagsulat: tula, maikling kuwento, at sanaysay.

Sa timpalak sa pagsulat, maaaring sumali sa lahat ng kategorya subalit isang lahok lamang ang maaaring ipasa sa bawat kategorya. 

Ang akdang ipapasa ay marapat na nasa wikang Filipino at hindi pa nalalathala o nananalo sa anumang patimpalak.

Apat na kopya ang kailangang ipasa na hindi naglalaman ng anumang pangalan o pagkakakilanlan ng may-akda, na may kalakip na pormularyo ng patimpalak, kasama ang photocopy ng ID at Registration Form ng kasalukuyang semester, at nakalagay sa isang short brown envelope na selyado. 

Maaaring makuha ang pormularyo at ipasa nang personal ang mga lahok, sa Kagawaran ng Filipinolohiya (North Wing 2nd flr, CAL) o sa opisina ng Unyon ng mga Guro ng PUP (East 200). Hanggang sa Agosto 15, 2016, sa ganap na ika-6:00 n.h. maaaring magpasa ng lahok. Ang mga mag-aaral na mula sa mga branches ng PUP ay maaaring magsumite ng kanilang mga lahok sa gawadrogelioordonez@gmail.com. Tanging mga mag-aaral lamang mula sa mga branches ng PUP ang maaaring magpasa ng lahok gamit ang email.

Ang mga mananalong akda ay tatanggap ng sertipiko at kaukulang gantimpala. Ilalathala rin ito sa espesyal na edisyon ng Sagupa – Ang Pampanitikang Journal ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya. 
 

Mga tiyak na tuntunin sa bawat kategorya:

Maikling Kuwento

Isang maikling kuwento na hindi bababa sa sampung (10) pahina makinilyado o computerized sa 8×11 bond paper, double spaced, times new roman, font size 12, 1 inch margin sa lahat ng panig. Kailangang sumunod sa paksaing Panitikan ng Uring Anakpawis na itinaguyod ni Ka Rogelio Ordoñez. Mga akdang tumatalakay sa mga isyung panlipunan at nagpapatampok sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka, maralitang taga-lungsod, migranteng Pilipino, kabataan, propesyunal, at mga katutubong mamamayan ng Pilipinas.

Sanaysay

Ang tema ng sanaysay ay Wikang Filipino: Wika ng Karunungan at Kapayapaan Tungo sa Pagbabago. Inaasahang ang sanaysay ay tumatalunton, umaayon at namamaybay sa progresibo at makabayang panulat ni Ka Rogelio L. Ordonez. Ang lahok na sanaysay ay hindi bababa sa apat (4) at hindi lalagpas sa walong (8) pahina ng 8 x 11 (short) bond paper. Dapat itong makinilyado o computerized, may 1 inch na left and right margin, double spacing, 12 ang font size at Times New Roman ang font style.

Tula

Ang mga lahok na ipapasa ay marapat na sumusunod at nagtataguyod sa diwa ng panitik ni Ka Rogelio Ordoñez. Malaya ang paksa ng bawat tula, gayundin, malaya ang makata sa estilo at wika ng kanyang tula ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan; Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang mahuli at mapatunayang nagkasala ng pangongopya; Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial o Times New Roman, 12pt sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

Iaanunsyo ang mga pangalan ng mga nagsipagwagi sa pamamagitan ng text at sa 30 Agosto 2015 ang paggawad ng mga sertipiko at mga kaukulang gantimpala na gaganapin sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila.

Para sa dagdag na mga impormasyon, katanungan o anumang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Prop. Jomar Adaya sa 09156468400, Prop. MJ Rafal sa 09478784180, o mag-email sa gawadrogelioordonez@gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here