Ang Filipinolohiya: Journal sa Filipino ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas ay tatanggap ng kontribusyon hanggang sa Oktubre 16, 2016. Ang Filipinolohiya ay isang refereed journal na naglalayong maglathala ng mga pananaliksik, artikulo, kritikal na sanaysay ukol sa wikang Filipino, mga wika sa Pilipinas, panitikan, kultura, pananaliksik sa pagsasalin at mga pag-aaral na kasalukuyang tumutugon sa tunguhin ng mapagpalaya at makabayang karunungan na maaaring maiugnay sa agham panlipunan, midya, edukasyon, komunikasyon, sining at agham para sa kalinangang pambansa at koneksyon sa karunungang pandaigdig. Tumatanggap din ng mga akda na nasa Ingles at iba pang mga wika ngunit pagkatapos ng pagrerebyu sa akda ay dapat isalin ito sa wikang Filipino at tanging ang salin sa Filipino lamang ang ilalathala. Nararapat na orihinal at hindi pa nailalathala ang akda. Ang haba nito ay dapat maglaman ng 3,500-7,000 mga salita hindi kasama ang bilang ng mga salita sa abstrak. Ang ipapasang akda ay dapat may abstrak sa wikang Filipino at Ingles na may 150-250 mga salita at may limang susing salita o keywords na nasa Filipino at Ingles din.

Nararapat na kompyuterisado (MS Word doc.), doble-espasyo, Arial ang font na 12 ang puntos. Kalakip ng ipapasang akda ang bio-note ng may-akda na may hanggang limang pangungusap at isama rito ang email address, contact no. at unibersidad o institusyong kinabibilangan ng may-akda. Para sa citation at paggawa ng listahan ng sanggunian, sundin APA 6th Edition 2nd Printing na makikita sa https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/. Ipadala ang inyong akda sa filipinolohiyajournal@gmail.com.

Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 3351787 o 3351777 local 177 o 229 o kaya ay magtungo sa tanggapan ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya sa 2nd floor North Wing, PUP Main Campus, Anonas St, Sta. Mesa, Maynila.