Paanyaya sa paglulunsad ng aklat na Musika sa Kasaysayan ng Filipinas


navarro_book_launch1.jpg

Malugod na inaanyayahan ang publiko sa paglulunsad ng aklat na Musika sa Kasaysayan ng Filipinas: Pana-panahong Diskurso na isinulat ni Dr. Raul Casantusan Navarro, propesor ng Musika sa UP Conservatory of Music. Gaganapin ang paglulunsad sa ika-22 ng Setyembre 2016 mula 5:00-6:30 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium, Kolehiyo ng Musika, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Ang aklat ay inilimbag ng UP Press.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *