Six first-time authors have been shortlisted for the 2016 Madrigal-Gonzalez First Book Award, which is given to the best first […]
Unang Pambansang Kumperensya sa MAKABAYANG EDUKASYON (Agham Panlipunan, Siyensya & Teknolohiya, Filipino, Literatura, Kasaysayan, Politika, Kultura, Ekonomiks, Musika, Midya At […]
In celebration of the 30th year of Social History in PUP, the PUP Center for Social History (PUP-CSH) under the […]