Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas ngayong Abril. Inihahandog ng PUP Kagawaran ng Filipinolohiya ang “Kasaysayan sa Espasyo ng Panitikan: Apat na Lektura” sa ilalim ng proyektong PUP Filipinolohiya Serye ng Lektura ng mga Pananaliksik. Ang unang apat na lektura ay isasagawa sa Abril 21, 2017, 1PM-5PM sa Bulwagang Bonifacio ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa, Maynila. Ito ay libre at bukas sa sinomang nais na dumalo. Ang apat na lektura ay ang mga sumusunod:

Sa Kuko ng Pagggawa: Ang Obrero sa Espasyo ng Estetika ng Nobela ni Edgardo M. Reyes

ni Jomar Adaya

Kuwentong Bayani: Salaysay ng mga Piniping Kasaysayan ng mga Naisantabi sa Nobelang Etsa-Puwera ni Jun Cruz Reyes

ni Arvie Tolentino

Ang Kasaysayan, Kamalayan at Ideolohiya sa “Bayang Malaya” ni Amado V. Hernandez

ni Romeo Peña

Desaparesidos: Ang Pagtalunton ni Lualhati Bautista sa Bakas ng mga Rebolusyonaryong Ina

ni Arlan Camba

 

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa PUP Kagawaran ng Filipinolohiya, 335-1787 o 335-1777 loc. 229.