Sinimulan ang Campus Tagaan bilang programa ng Kataga-Manila kasama ang piling organisasyong pampanitikang pangkampus noong 2014. Layunin nitong mapatibay ang ugnayan ng Kataga-Manila sa iba’t ibang kampus at makapagbigay ng libreng literary clinic sa mga interesadong estudyante ng kolehiyo at/o Senior High School sa Maynila.
Ngayong 2017, muli itong magbubukas at magbibigay ng pagkakataon sa labinlimang (15) fellow. Maaaring magpasa ng alinman sa mga sumusunod: tatlong (3) tula o tulang pambata; tatlong (3) dagli, isang (1) sanaysay; isang (1) maikling kuwento o kuwentong pambata; o isang (1) yugtong dula. Tatanggap lamang ng mga akdang nakasulat sa wikang Filipino.
Ipadala ang mga aplikasyon sa kataga.manila@gmail.com. Maaaring magpasa ng aplikasyon hanggang August 20, 2017. Para sa mga katanungan, maaaring ipadala sa nasabing email o sa mga direktor ng programa na si Wynclef H. Enerio sa 0977 122 0415 at Rhea Gulin sa 0926 9920 918.