Sasabog, gugunaw, matutunaw, maglalaho ang Pilipinas
Bakit may engganyo ang imahen ng sakuna at kalamidad? Mas malaki at mas malala, mas kaakit-akit. Panukala ni Rozarion (2007) na nabubuhay tayo sa isang ‘kultura ng kalamidad’—hinuhugot mula sa ating existential anxiety na hindi maiiwasan at nalalapit ang ating pagwawakas. Giit ni Sontag (1966), sa pagtalakay niya sa pag imahen ng disaster sa mga pelikulang science fiction, na ganap na pinalaki ng modernong historikal na realidad ang pagharaya natin sa disaster at dagdag pa niya na ang mga bida sa mga naturang kuwento ay tila hindi na tunay na mapagkakatiwalaan (p. 215). Interesante.
Layon ng bubuuing koleksisyon ng maikling kuwentong scifi na itampok ang potensiyal ng mga kuwento ng disaster na paglimian ang relasyon ng tao sa mas malawak na espasyo ng pag-iral nito. Sa kasalukuyang lagay ng mga bagay-bagay sa mundo, ang paglilimi sa mga kalamidad at sakuna ay isang napapanahong paksa. Lalo sa Pilipinas na ang pagtanggap, pagpapakahulugan, at pagtugon sa mga disaster—natural man o likhang tao—ay nagpapamalas ng pagsasalimbayan ng mga diskurso ng sekularidad at relihiyon, agham, at espirituwalidad, katotohanan at kathang-isip, at tradisyon at modernidad. Layon din ng koleksiyon na patunayang ang science fiction ay siyang pinakamabisang anyo ng kuwento na makapanghahawak ng pilosopikal, etikal, moral, pulitikal, at estetikong pagtatangka sa pag-imahen sa disaster hindi lamang bilang isang empirikal na pangyayari ngunit kultural na usapin.
Ipadala ang inyong orihinal na maikling kuwento (hindi pa naililimbag o inaasahang ilimbag) kina Alwin C. Aguirre at U Z. Eliserio sa email address na disasterscifi@gmail.com hanggang o bago 30 Oktubre 2017 para sa inaasahang pagbuo ng koleksiyon ngayong taon. Ipadala ito bilang attachment (.doc, .docx, .rtf). Bagamat walang mahigpit na patakaran sa haba ng mga akda, inaasahang ang bilang ng salita ay sa pagitan ng 2,000-15,000. Maaaring magpadala ng maikling pagpapakilala sa sarili (di hihigit sa 200 na salita). Huwag mag-atubiling magtanong o humingi ng karagdagang impormasyon. Ang koleksiyon ay nasa Filipino.

Rozario, K. (2007). The culture of calamity: disaster and the making of modern America. Chicago, Ill: University of Chicago Press.
Sontag, S. (1966). Against interpretation and other essays. New York, NY: Picador.