Kataga-Quezon City, tumatanggap na muli ng mga aplikante


BUKAS NA PAANYAYA PARA MAGING KANDIDATONG KASAPI SA KATAGA-QUEZON CITY

Ang Kataga-Quezon City, isa sa mga sangay ng Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas, Inc., ay tumatanggap na ng aplikasyon para sa mga magiging Kandidatong Kasapi. Ang mga Kandidatong Kasapi ay sasanayin sa sining ng malikhaing pagsulat, kasaysayan ng panitikan at lipunan, at pananaw sa pagsusulat. Ang pagsasanay ay magsisimula sa Nobyembre 18, 2017 at magtatapos sa gawing Marso 2018.

Bukas ang aplikasyon–at higit ang paghihikayat–sa mga interesadong manunulat mula 18 taong gulang pataas na taga-Quezon City o nagtatrabaho sa nasabing lungsod, propesyunal at/o nasa propesyon ng pagtuturo.

Maaaring magpasa ng alinman sa mga sumusunod: limang (5) tula o tulang pambata; tatlo hanggang limang (3-5) dagli, dalawang (2) sanaysay; dalawang (2) maikling kuwento o kuwentong pambata; isang (1) yugtong dula, o isang (1) iskrip pampelikula. Sampu hanggang labinlimang (10-15) pahina lamang sa bawat kuwento o sanaysay.

Lakipan ang mga ipapasang akda ng isang (1) pahinang sanaysay tungkol sa sariling poetika (bakit nagsusulat, ano ang isinusulat, at para kanino nagsusulat) at maikling biodata na may contact information at retrato (1”x1” o 2”x2”).

Ang mga manuskrito ay i-set sa format na Arial o Times New Roman font type, 12 font size, double-spaced, may line numbers at page numbers, sa 8.5 x11 na dokumento.

Ipadala ang aplikasyon at anumang katanungan sa kataga.siyudadquezon@gmail.com. Ang deadline ng aplikasyon ay Nobyembre 4, 2017 (Sabado).  

Ang makakapasa o makakatapos ng pag-aaral ay magiging ganap na kasapi ng Kataga-Quezon City.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *