Imbitasyon sa Talasalitaan: Pagsubaybay sa Baybayin: Ang Pilipinulat sa Kontemporaryong Panahon


Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng UP Kolehiyo ng Sining Biswal, at DZUP ang regular na talakayang Talasalitaan na may pamagat na “Pagsubaybay sa Baybayin: Ang Pilipinulat sa Kontemporaryong Panahon.” Gaganapin ang talasalitaan sa Oktubre 25, 2017 (Miyerkoles) sa ganap na 9:00 nu – 11:00 nu sa Awditoryum ng Kolehiyo ng Sining Biswal, UP Diliman, Lungsod Quezon.

Ang Talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng SWF na nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina upang higit pang maisulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.Bukas ang paanyayang ito salahat ng mga guro at mag-aaral. Libre ang rehistrasyon.

Magiging Tagapagsalita ni G. Marius V. Diaz, na nagsagawa nang pananaliksik at pag-aaral  sa Baybayin.

Maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion para sa iba pang impormasyon at mga katanungan. Maaari ring tumawag sa 9244747 o  981-8500 lokal 4583, o mag-email sa  swf@upd.edu.ph. Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino  at website sa swf.upd.edu.ph para sa iba pang anunsyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *