Panawagan para sa mga Papel: Trending Pinoy: Interogasyon ng New Media sa Pilipinas

0

Layunin ng proyekto na kumalap ng mga kritikal na sanaysay na magtatampok at magpapakilala ng kulturang new media sa Pilipinas. Sa pag-usbong ng bagong media na may imahen ng malayang paglahok, mahalagang matimbang ang integridad ng Pilipino bilang hybrid na tagatanggap at tagabuo ng kanyang realidad sa tulong ng mga bagong anyo ng pamamahayag.  Nais ng patnugutang makalikom ng mga papel na hihimay sa konsepto ng Pilipinong fan, interactivity at interconnectivity, hypertext, kakaibang gamit ng new media, formasyon ng identidad, komunidad at globalidad ng Pilipinas.

Inaasahang makakatipon ang proyekto ng mga pag-aaral kaugnay sa paggamit ng mga Pilipino sa mga bagong anyo ng media at mga negosasyon hinggil dito, kasama ang kapwa mapanupil at mapagpalayang potensyal nito.  Mula sa mga murang promo sa Internet para sa mga nagmumura ring smartphone, downloadable apps at videogames, integrasyon ng new media sa mga batayang serbisyo gaya ng Uber at Grabcar para sa pangmasang transportasyon, paggawa ng memes at viral campaigns, cosplaying at mga fan convention sa Pilipinas, paghahanap ng mga bakas ng panitikan at pagtatanghal sa mga espasyong birtuwal gaya ng fake news sites at troll accounts.

Nais ng proyektong Trending Pinoy na maimapa ang mga umiiral na tunggalian sa pagragasa ng napakaraming bagong daluyan ng impormasyon, patungo sa mas kritikal at responsableng hinaharap.

Ang ilang mungkahing tema ay ang mga sumusunod:

 • bagong media at neoliberalismo sa bansa
 • bagong media at fan cultures
 • bagong media at formasyon ng identidad
 • bagong media at formasyon ng bansa
 • bagong media at formasyon ng globalidad
 • regulasyon ng bagong media at biopolitics
 • Cybercrime Law at pagpulisya sa bagong media
 • bagong media at ang sirkulasyon ng affect
 • bagong media at sexual na pagkamamamayan
 • bagong media at mga anyo ng naratibo
 • viral videos at spektakularisasyon ng sandali
 • Hitler parody videos at kritika ng lipunan at kasaysayan
 • bagong media at ang artikulasyon ng protesta
 • bagong media at peryodismo
 • bagong media at ang produksyon ng pambansang alaala
 • bagong media at ang pagmamapa ng pampublikong ispero
 • governmentality at bagong media
 • bagong media at pananampalataya
 • etikal na pagkamamamayan sa panahon ng bagong media
 • bagong media at kulturang popular

Ipadala ang abstrak (150-300 salita, Ingles o Filipino) ng papel sa

roland.tolentino@gmail.com, vlad.gonzales@gmail.com, at lmcastillo07@gmail.com. Ang deadline ng abstrak ay ika-31 ng Oktubre, 2017.

Ang deadline ng pagsusumite ng buong manuskrito ay ika-31 Enero 2018. Ang manuskrito ay maaaring nakasulat sa Ingles o Filipino at may habang 10-20 pahina (double-spaced, Times New Roman 12, MLA formatting).

Mga Editor: Rolando B. Tolentino, Vladimeir B. Gonzales at Laurence Marvin S. Castillo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here