Ambag-Limbag para sa ANI 40 ng CCP

0

Ang Intertextual Division ng Cultural Center of the Philippines ay tumatanggap na ng mga ambag para sa ANI 40 na may temang Katutubo.

Ang volume na ilulunsad sa buwan ng Setyembre sa susunod na taon ay maglalaman ng mga sanaysay, tula, maiikling kuwento at iba pang genre tampok ang paninindigan ng mga Filipino sa lupang kanilang pinagmulan.

Ating kinikilala ang mga Katutubo bilang mga Filipino na patuloy pa ring isinasabuhay ang sinaunang kultura at tradisyon bago pa man tayo sakupin ng mga banyaga. Ito ang ideya natin ng Katutubo, ang sinuman at anuman na may kinalaman sa “purong” kultura at tradisyon. Dahil dito ay bihira nating mapagtanto na ang katutubo ay sumasailalim din sa ebolusyon. Ngayon ay hindi na lamang ito limitado sa mga Filipino na lumaki at nagsasabuhay pa rin ng sinaunang kultura at tradisyon, kabilang na rin dito ang sinumang Filipino na yumayabong ang pagkatao sa paulit-ulit na pagtindig para sa pinagmulang lupa.

Ang mga akda ay maaaring nasa wikang Filipino, Ingles o kahit anong wika mula sa iba’t ibang bahagi ng Filipinas, basta at mayroon itong salin sa Filipino o Ingles.

Ang mga akda ay dapat naka-type, double-spaced sa 81/2” x 11” na papel, gamit ang Arial or Roman 12 points, na may kasamang TIN (tax identification number) at bionote ng may-akda na binubuo ng limang pangungusap.

Ipadala ang inyong mga gawa sa anijournal@yahoo.com. Ang deadline ng pagsusumite ay sa ika-31 ng Disyembre, 2017.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Sam Ramos o kay Marjorie Almazan sa  551-5959 o sa 0919-3175708 o sa  email na anijournal@yahoo.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here