PUP Professorial Chairholder Lecture Series in Political Economy presents Ramon Guillermo


The Polytechnic University of the Philippines, Office of the Vice President for Academic Affairs, thru the Center for Labor and Industrial Relations, Center for Peace, Poverty Alleviation and Community Development Studies, and Center for Language and Literature Studies will host the Professorial Chairholder Lecture Series of Dr. Ramon Guillermo on March 13 & 15, 2018 from 8:00 am to 12:00 nn at the Bonifacio Hall, NALLRC, PUP Main Campus, Sta. Mesa, Manila. Dr. Guillermo’s two-part lecture entitled “Ang mga Komento ni Karl Marx Hinggil kay James Mill: Pagsasalin at Pagpapakahulugan” will focus on the area of political economy.

Dr. Guillermo’s abstract reads: “Pagkaraan ng panahon ng pagkababad sa mga akda ng mga pilosoper at ng mga radikal na sosyalista, naglunsad si Karl Marx (1818-1883) ng intensibong pag-aaral ng ekonomiks sa panahon ng pamamalagi niya sa Paris (1843-1845). Ilan sa mga binasa niya ay ang mga isinalin sa wikang Pranses na mga akda ng mga Ingles na ekonomista tulad nina Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) at James Mill (1773-1836). Bunga ng kanyang unang pagbabasa ng mga akdang ito ay napuno niya ang ilang notebook ng mga sipi at tala. Pinakatanyag na produkto ng mga taong ito ay ang Okonomisch-philosophische Manuskripte (Manuskritong Ekonomiko-Pilosopiko) ng 1844. Gayunpaman, bukod-tanging interesante ang kanyang mga tala hinggil sa Elements of Political Economy (1821) ni James Mill na binasa niya sa salin sa wikang Pranses ni J.T. Parisot (Paris, 1823). Masasabing nakabuod na sa mga tala niya sa akda ni Mill ang ilang pundamental na ideya na papasok sa mga bantog na manuskrito ng Paris at sa susunod niyang mga akdang pang-ekonomiya tulad ng Das Kapital (1867). Paksa ng kasalukuyang diskusyon ang panimulang pagtatangkang sabay na pagpapakahulugan at pagsasalin ang maagang akdang ito ni Marx.

The lecture is free and open to the public. Seats are available on a first-come, first-served basis. The lecture proper will start at 9:00am. A Certificate of Attendance will be given to the participants after the lecture. For pre-registration, please e-mail your name, institution affiliation and cellphone number to this email: cllspup@gmail.com.

For more information, kindly contact Jomar Adaya of the Center for Language and Literature Studies, PUP at 335.1787 or 335.1777 local 177.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *