Inaanyayahan ng Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas ang lahat ng mga guro sa Filipino na dumalo  sa […]