Inaanyayahan ng Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas ang lahat ng mga guro sa Filipino na dumalo  sa dalawang (2) araw na seminar-workshop na pinamagatang Hasaan 6: Pagtugon sa Hamon ng Nagbabagong Kalakaran sa Edukasyon na gaganapin sa Abril 20 at 21, 2018 sa Gusaling Albertus Magnus.
Ang workshop ay nakatuon sa pagsulat ng action research para sa mga guro, pagbuo ng kagamitang pampagtuturo at pagpapakilala ng mga kursong pang-General Education sa Filipino sa antas kolehiyo. Pagkakataon ito upang mahasa ang kakayahan ng mga guro sa pananaliksik at pagbuo ng kagamitang pampagtuturo sa ika-21 siglo na siyang hamon sa nagbabagong kalakaran ng edukasyon.   Ang bayad sa rehistrasyon ay nagkakahalaga ng PhP 2,000 na ilalaan sa dalawang araw na almusal, meryenda at pananghalian, workshop kit at sertipiko ng pagdalo. Maaaring magrehistro bago ang Abril 10, 2018. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan kay Prop. Elenita Mendoza (63 998 545 0449), hasaan6.ust@gmail.com.