Nagtapos si Mar Anthony Simon dela Cruz ng BA Aralin sa Sining at MA Filipino: Malikhaing Pagsulat sa University of the Philippines Diliman (UPD). Kandidato siya ngayon para sa Ph.D. sa Filipino: Pagsasalin sa nasabing unibersidad. Naging resident fellow siya sa Center for Creative Writing and Literary Studies (CCWLS) ng University of Santo Tomas kung saan nagturo siya ng mga kurso sa Filipino. Ilang taon din siyang nagturo ng mga kurso sa Humanidades sa University of the Philippines Los Baños (UPLB).
Nalathala ang una niyang koleksiyon ng maikling kuwento noong 2010 bilang bahagi ng Ubod New Authors’ Series II ng the Ateneo Institute for Literary Arts and Practices (AILAP) at National Commission for Culture and the Arts (NCCA). Sinundan ito ng Isang Gabi sa Quezon Avenue at Iba pang Kuwento na inilathala ng University of the Philippines Press noong 2015. Finalist sa 16th Madrigal-Gonzales Best First Book Award and koleksiyon niyang ito. Napabilang ang kaniyang maiikling kuwento sa ilang antolohiya. Nagtamo siya ng karangalan mula sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature para sa pagsulat ng maikling kuwento sa Filipino noong 2012.
WORKS
Dela Cruz, M. A. S. (2016). Job interview. In R. Tolentino & R. Rodriguez (Eds.), WAGI/SAWI: Mga Kathang Lualhati at Pighati. Quezon City: University of the Philippines Press.
Dela Cruz, M. A. S. (2015). Isang Gabi sa Quezon Avenue at Iba pang Kuwento. Quezon City: University of the Philippines Press.
Dela Cruz, M. A. S. (2014). Showtime. In R. Tolentino & R. Rodriguez (Eds.), Like/Unlike: Mga Kuwentong Facebook at Politika ng Agam-agam (pp. 110-111). Mandaluyong: Flipside Publishing Services Inc.
Dela Cruz, M. A. S. (2014). Sa silong ng puno ng mangga. In H. S. Beltran (Ed.), ANI 37: The Human Body/Ang Katawan. Pasay City: Cultural Center of the Philippines.
Dela Cruz, M. A. S. (2012). Happy to serve! In H. S. Beltran (Ed.), ANI 37: Cleansing and Renewal. Pasay City: Cultural Center of the Philippines.
Dela Cruz, M. A. S. (2010). Pasakalye. Quezon City: National Commission for Culture and the Arts and Ateneo Institute of Literary Arts and Practices