Paanyaya sa Lektura at Lunsad-Aklat ni Romeo Peña


Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan, inihahandog ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Opisina ng Pangalawang Pangulo para sa Pananaliksik, Ekstensyon at Pagpapaunlad, sa pangunguna ng Sentro sa Araling Pangwika at Pampanitikan, Linangan sa Araling Kultura at Pangwika, at sa pakikipagtulungan sa Sentro para sa Malikhaing Pagsulat, at Kagawaran ng Filipinolohiya, ang Lektura sa Panitikan at Lunsad-Aklat ng nobela ni Romeo Peña na Isang One Dalawang Zero. Gaganapin ito sa Abril 16, 2018 mula ika-1:00 ng tanghali hanggang ika-5:00 ng hapon sa Bulwagang Bonifacio, NALLRC, PUP Sta. Mesa, Manila. Itatampok sa lektura ang etnograpikong pananaliksik sa pantikan ni Romeo Peña na pinamagatang “Ang  Panitikan at Paglikha Mulang Gunita, Danas, Sentenaryo at Kaakuhan sa Bondoc Peninsula.” Ayon sa kanyang abstrak:

“Ang mga detalye sa akda ko ay marahil, bunga ng paglapit ko sa kaakuhan. Makatuturan ba ang paglapit sa kaakuhan? Marahil ang sagot ay  makatuturan, sapagkat ang paglapit sa kaakuhan ay ang paglapit sa danas at gunita ko sa amin, sa Bondoc Peninsula. Lalapit ako sa daigdig ng kaakuhan na taglay ang sariling danas sa lipunan kong ginalawan/ginagalawan. Hanggat maaari ay gugunitain ko ang mga nakalipas. Dito ako magsisimula para hindi ako makulong/makahon ng kasalukuyan. Sa paglapit ko sa daigdig ng kaakuhan, mga tula ang gagamitin kong pangadlo upang gunitain ang kaakuhan. Lalapit ako, hindi para mangopya ng kaakuhan. Maaaring maimpluwensiyahan ako ng ibang kaakuhan ngunit bibitbitin ko ang kaakuhan nang may pagninilay at pagbubulay-bulay. Lalapit ako nang maingat. Kung sa naratibo ko’y kasama ang salitang ako, iyon ay dahil nakapaloob doon ang aking kaakuhan. Hindi naman ako nawawalan ng malay sa maraming kaakuhan na nasa lipunan. Sa katunayan, inspirasyon ko ang marami sa kanila sa pagbuo ng aking kaakuhan. Lalapit ako nang matapat. Kung sa mga kuwento ko’y kasama ang salitang ako, iyon ay dahil tumatanaw ako ng utang na loob sa aking kaakuhan. Hindi naman ako tumatalikod sa maraming kaakuhan na nasa lipunan. Sa katunayan, ipinadanas ng marami sa kanila ang muli’t muling paglikha ko ng kaakuhan. Sa araw-araw na gunita at danas ko, tila nahahanap ko na rin ang aking kaakuhan sa sarili kong teritoryo, sa amin, sa Bondoc Peninsula. Ang kaakuhang naipon na pala at naghihintay na lamang salukin. Ang kaakuhang hindi gaya sa kaakuhan ng iba dahil iba-iba naman talaga ang kaakuhan ng tao. Ang kaakuhang naranasan at patuloy ko pang nararanasan sa patuloy na pagbabago at pag-usad ng panahon. Ang kaakuhan na ang espasyo ay ang lipunan kong ginalawan/ginagalawan—ang Bondoc Peninsula.”

Bukod sa lektura, pinakatampok sa programa ang paglulunsad ng unang nobela ni Romeo Peña na pinamagatang Isang One Dalawang Zero na inilathala ng Visprint, Inc.  Ayon sa premyadong manunulat na si Efren Abueg, “ Nakita ko sa kamalayan ng nagsasalaysay sa nobela, hindi lamang ang salamin ng kanyang personal na pakikitunggali para makahulagpos sa karalitaang bumibiktima sa kanya, kundi ang ilang siglong pagsisikap ng lipon ng mga indibidwal sa isang mayamang lupain, mga bulag sa pagtitigis ng kanilang pawis sa hangad na makaangat sa kabuhayan upang ingudngod lamang sa kabiguan ng kanilang kamangmangan at kawalan ng pagkilos. Ngunit sa huli, umigpaw na sa pakikibaka sa dating kaaway ang pangunahing tauhan at pinuhunan ang kanyang danas at gunita, lalo na sa kasaysayan at kultura upang maturuang maging buo ang kaakuhan…”

Libre at bukas sa publiko ang lektura. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mag-email sa cllspup@gmail.com o tumawag sa opisina ng Sentro sa Araling Pangwika at Pampanitikan sa 335.1787 or 335.1777 local 177.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *