Sa pagdiriwang ng nalalapit na isang dekada ng Kataga, Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas, Inc., inihahandog ng KATAGA ang patimpalak na kikilala sa pinakamahuhusay na manunulat ng dagli sa buong bansa! Bukas ang patimpalak sa lahat ng manunulat na nagnanais magbahagi ng kuwentong may sinasabi. Tara na at sali na!
Maaaring i-download ang pormularyo para sa Gawad Kataga 2018 sa link na ito: https://drive.google.com/file/d/1xP8_zp5yUf24gowwS8TYnaOUJKs54cgT/view