Kilalang makata, mananaysay , manunulat at editor,  ang mga tula ni Professor Patrocinio Villasan Villafuerte, na mas kilala sa pangalang Pat V. Villafuerte ay patuloy na ginagamit bilang mga piyesang pang-isahan at pansabayang bigkas tuwing sumasapit ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika.
Retiradong Full Professor 3 at dating Puno, Kagawaran ng Filipino ng Philippine Normal University, ang manunulat na propesor ay  43 taong nakapagturo sa antas elementarya, sekondarya, tersyarya at gradwado .  Siya’y nagtapos ng BSEE (1969)  at Graduate Certificate sa Linggwistikang Filipino bilang iskolar ng DECS – PNC  sa  Philippine Normal College (1977) at Master sa Sining sa Panitikang Filipino sa Manuel  L. Quezon University (2004) bilang PDIP grantee.
Isinilang sa Tondo, Manila, siya  ay produkto ng mga publikong paaralan: Lakan-Dula Elementary School (1961), Torres High School (1965) at Philippine Normal College (1969 at 1977). Nakapagturo siya sa T. Paez Elementary School, Arsenio H. Lacson Elementary School, PNU Center for Teaching and Learning,  Asia Pacific College,  Letran College, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Adventist University of the Philippines at University of Makati.
Siya ay tumanggap ng  mga sumusunod na pambansang gawad:  Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Gawad Surian Gantimpalang Collantes , Gawad Komisyon Gantimpalang Collantes, dalawang Presidential Awards sa Malacañang Palace, dalawang Teacher of the Year Awards, Ninoy Aquino Foundation, Komiks Brotherhood Incorporated, PNU Alumni Association, Philippine Experimental Research Society,  Mutya Publishing Incorporated, Genoveva Edroza Matute Professorial Chair sa Filipino, at iba pa.
Tumanggap siya ng Outstanding Manilan Award 2017 ng Lungosd ng Maynila at ginawaran ng titulong  “Ama ng Sabayang Bigkasan” ng Camarines Sur noong 2018.
Naging editor ng pahayagang pampaaralan sa hayskul, nakilala siyang manunulat sa  komiks, Liwayway, Pilipino Express, The Modern Teacher, Philippine School Life, Philippine Journal of Education, Kalaro, RAPporteur, RAP Magazine,  Umalahokan, PNU Horizon, Vibal Gazette, PNU The Torch, MLQU Graduate Journal, at iba pa.  Nakasulat siya ng 180 libro bilang awtor at co-awtor ng mga aklat sa Filipino  sa lahat ng antas.
Naging aktibong board ng  Sanggunian sa Filipino (SANGFIL), Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF),  Reading Association of the Philippines (RAP).  Naging pangulo ng  Pambansang Samahan ng mga Propesor sa Filipino (KAPFIL) at Pambansang Samahan ng mga Edukador sa Pilipinas (SEDPIL).
Kasalukuyan siyang  tagapayo at consultant ng  (1) Chain Rinivarts Educational Training Center (CRETC) ng Tarlac City at Cabanatuan City, (2)  Trends and Techniques Training and Resource Center ng San Pablo City at  (3) Aliswag Review Center ng Manila.
Dahil sa kaniyang natatanging kontribusyon sa pagtuturo ng wika, linggwistika, kultura at literatura, ipinangalan sa kaniya ang GAWAD PAT ng  Institute of Continuing Professional Growth anD Development Company ng  Camarines Sur at Gawad PVV ng  Trends and Techniques  Training and Resource Center ng San Pablo City.
Kasalukyang wrayter / editor ng Batingaw 3, 4 at 5 at Unlad-Yaman 9 at 10 ng Gintong Aral Publishing House.  Siya’y lektyurer sa mga dibisyon, rehiyonal at pambansang seminar-worksyap sa Filipino,  at lektyurer  sa 17  aktibong BLEPT Review Centers sa buong Pilipinas.
MGA AKDA
Konsultant / Patnugot.  Bahaghari 7 Yaman  ng Iba’t ibang Panitikang Rehiyonal sa Bansa, Aklatsa Filipino: Wika at Panitikan(Batay sa K-12 Basic Education Curriculum. 2017. Silang Cavite:  Pisara Publishing.
Konsultant / Patnugot.  Bahaghari 8 Yaman ng iba’t ibang Panitikang Pambansa, Aklat sa Filipino: Wika at Panitikan (Batay sa K-12 Basic Education Curriculum. 2017. Silang Cavite:  Pisara Publishing.
Konsultant / Patnugot.  Bahaghari 9  Yaman ng Panitikan ng Iba’t ibang Bansa sa Asya, Aklat sa Filipino Wika at Panitikan  (Batay sa K-12 Basic Education Curriculum. 2017.  Silang Cavite:  Pisara Publishing.
Patnugot. Vinta Grade 7 Paglalayag sa Wikang Filipino. 2017. Makati City:  Salesiana Books by Don Bosco Press, Inc.
Patnugot. Vinta Grade 8 Paglalayag sa Wikang Filipino. 2017. Makati City:  Salesiana Books by Don Bosco Press, Inc.
Patnugot. Vinta Grade 9 Paglalayag sa Wikang Filipino. 2017. Makati City: Salesiana Books by Don Bosco Press, Inc.
Patnugot. Vinta Grade 10 Paglalayag sa Wikang Filipino.  2017. Makati City: Salesiana Books by Don Bosco Press, Inc.
Kontribyutor.  “Kultura:  Ang Pamana ng Nakaraan, Regalo ng Kasalukuyan, at Buhay ng Kinabukasan”. Bulwagan Kamalayan sa Gramatika at Panitikan 9.   2016.Quezon City:   Abiva Publishing House, Inc.
Kasangguni. Marangal Edukasyong Pagpapakatao. 2017. Quezon City: Ephesians Publishing.
Kasangguni. Marangal Edukasyong Pagpapakatao. 2017. Quezon City: Ephesians Publishing.
Kasangguni.  Marangal Edukasyong Pagpapakatao.  2017. Quezon City: Ephesians Publishing
Kasangguni.  Marangal Edukasyong Pagpapakatao.  2017.  Quezon City: Ephesians Publishing.