Ang Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman, sa suporta ng UP Opisina ng Pangulo at Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman, at sa pakikipagtulungan ng Alliance of Concerned Teachers – Philippines, Save Our Schools-UP Diliman, UP Main Library, at  DZUP ay magdaraos ng iba’t ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018 sa UP Diliman na may temang Wikang Filipino: Wika ng Paglikha, Paglingkod sa Kapwa. Layunin ng tema ngayong taon na itampok ang ambag ng wikang Filipino tungo sa paglikha ng mga anyo ng sining at silbi nito sa pagpapaunlad ng kaalaman sa mga sektor panlipunan at pamayanan. Magkakaroon ng palihan, paglulunsad ng mga bagong publikasyon, at eksibit para sa kabuuan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2018.

Palihan sa Pagsulat ng awit, rap, tula at pagkuha ng larawan

Para sa taong ito, magkakaroon ng magkakasabay na palihan sa iba’t ibang larangan partikular ng pagsulat ng awit at rap, pagtula at pagkuha ng larawan na gaganapin sa Agosto 17-18, 2018 sa University Hotel, UP Diliman. Magiging kalahok dito ang mga piling guro mula sa mataas na paaralang pampubliko sa Lungsod Quezon sa pakikipag-ugnayan sa Alliance of Concerned Teachers-Philippines at Quezon City Public Schools Teachers Association (QCPSTA). Bawat palihan ay magkakaroon ng tagapagsalita at tagapagpadaloy na may layuning paigtingin ang kakayahan at kaalaman ng mga guro na makagawa ng awit, rap, tumula, at kumuha ng larawan pagkatapos ng dalawang araw na palihan.

Paglulunsad at Pagbebenta ng mga aklat sa mababang halaga

Isasagawa ang paglulunsad ng mga bagong publikasyon ng SWF-UPD sa Agosto 28, 2018, kabilang ang pinakabagong isyu ng Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. Ilulunsad din ang bagong website ng SWF-UPD at ang proyektong  e-bahagi na nagtatampok sa Aklatang Bayan Online, isang proyektong publikasyong digital na may libreng akses para sa lahat. Magkakaroon din ng pagbebenta ng mga aklat ng SWF-UPD sa mas mababang halaga bilang bahagi ng pagdiriwang sa buong Agosto 2018.

Eksibit at Sanib-salita

Kasabay ng paglulunsad ang pagbubukas ng eksibit para sa mga likhang sining ng mga kalahok sa palihan. Samantala, ang sanib-salita nama’y paglalagay ng mga tarp palibot sa academic oval na naglalaman ng mga pinagsanib na salita upang makabuo ng bagong kahulugan.

Ang Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman (SWF-UP Diliman) ay akademikong institusyon sa ilalim ng Opisina ng Tsanselor ng UP Diliman na nagtataguyod sa wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo, saliksik at publikasyon, at opisyal na komunikasyon ayon sa tadhana ng Konstitusyong 1987, Artikulo XIV, seksiyon 6 at 7.

Para sa iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Katherine T. Jayme. Tumawag sa Tel. Blg. 9244747 o  981-8500 lokal 4583, o mag-email sa upswfdiliman@gmail.com . Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sahttps://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino at website page sa http://sentrofilipino.upd.edu.ph para sa iba pang anunsyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.