Ang IKALAWANG PAMBANSANG PALIHANG MULTI-GENRE SA MALIKHAING PAGSULAT ay pangungunahan ng PUP Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan at ng PUP University Printing Press, na ang pangunahing layunin ay magsanay/maghasa ng mga manunulat mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa na may sensibilidad na pangmasa ang panulat sa iba’t ibang kategorya ng panulat. Idaraos ang palihan sa Mayo 2019.
1. Bukas ang palihan sa lahat ng manunulat: mag-aaral, propesyonal, manggagawa, guro, artista, o kung anupaman ang propesyon sa buhay.
2. Mga kategorya para sa palihan
▪ Nobela
▪ Script na pampelikula
▪ Script para sa dula
▪ Maikling kwento
▪ Tula
▪ Graphic Novel (Komiks)
▪ Kritisismong Pampanitikan
▪ Creative Non-fiction
▪ Kwentong Pambata
▪ Dagli
• Maaari lamang lumahok sa isang kategorya.
• Tatlong akda ang ipapasa para sa Dagli; dalawang akda para sa Maikling Kwento, Creative Non-fiction, at Kwentong Pambata; limang akda naman para sa Tula; isang akda para sa Kritisismong Pampanitikan; at isang chapter para sa Nobela, Script na pampelikula at Script para sa dula. Tatlong strips na may tatlo o higit pang frames naman para sa Graphic Novel (Komiks).
• Maliban sa dagli, tula, at Graphic Novel (Komiks), maglakip ng isang pahinang sinopsis sa mga akda, at abstrak (300 salita) naman para sa Kritisismong Pampanitikan. Maglakip din ng bionote at Curriculum Vitae.
3. Ipasa ang akda sa ganitong format:
▪ Three hard copies + Digital file ng manuscript (MS Word 97-2003 format)
▪ Arial type ▪ Font size 12
▪ Double spaced, 8×11 (liban lamang sa tula)
▪ 1 inch margin all sides
▪ Lagyan ng pahinasyon ang bawat pahina. (ex. 1 of 5)
▪ Para sa Kritisismong Pampanitikan, malayang makapipili sa format ng pagtatala (MLA o APA o Chicago Turibian). Ang paksa ay nararapat na nakatuon sa kasarian partikular na sa kababaihan at/o LGBTQ na tumatagos sa mga sumusunod: produksyong pampanitikan, mga teorya at lapit (feminismo at/o queer), araling pangkasarian, kilusang pampanitikan, estetikang pampanitikan, palihan at patimpalak pampanitikan, at iba pang kaugnay na paksa. Ang ipapasang kritikal na papel ay 15 hanggang 25 na pahina kasama ang sanggunian.
4. Nararapat na ang ipapasang akda ay orihinal, hindi pa nagwawagi sa anumang patimpalak, hindi pa naililimbag o sumailalim sa konsiderasyon para mailimbag.
5. Ang lahat ng mga mapipiling lahok ay makakukuha ng stipend, libreng akomodasyon at transportasyon papunta sa venue at pabalik mula PUP Main Campus.
6. Ang mga mapipiling lahok ay aabisuhan sa pamamagitan ng e-mail at tawag.
7. Ang deadline para sa pagpapasa ay sa Nobyembre 29, 2018.
8. Maaring dalhin nang personal ang hard o digital copy sa South 413, Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan c/o Prop. Jomar A. Adaya o sa opisina ng University Printing Press (sa likod ng Laboratory High School) c/o Dr. Renato C. Vibiesca sa PUP Main Campus, Sta. Mesa Manila. Maaari ring ipadala sa email: [email protected]
Para sa mga katanungan, maaaring magtungo sa tanggapan ng Sentro para sa Araling Pangwika at Pampanitikan c/o Prop. Jomar A. Adaya o sa opisina ng University Printing Press (sa likod ng Laboratory High School) c/o Dr. Renato C. Vibiesca sa PUP Main Campus, Anonas St.,Sta. Mesa, Manila o tumawag sa 716 7832 loc. 744 o sa loc. 317. Maaari ding bisitahin ang facebook page ng PUP Center for Literary and Language Srudies o ang PUP University Printing Press.