Pagpapakilala sa Proyekto ng UP Rural Senior High School
Bawat semestre ay pag-eeksperimento sa mga bagong mukhang tinuturuan sa Malikhaing Pagsulat. Batambata pa ang kurso kasabay ng pagpapatupad ng programang K-12 at ng Senior High School. Kaya hanggang ngayon, nangangapa pa ang guro kung paano ituturo ang kakayahan at gayundin naman ang mga mag-aaral sa kung paano matututunan ang kakayahan. sa Patuloy na paghahanap ng mga guro at mga mag-aaral sa kaliwanagan sa gitna ng chaos ng bagong sistema.
May mga panahong nawawalan na rin ng pag-asa kung paano maitatanim sa isip ng mga mag- aaral ang binhi ng kahalagahan ng sining, ng pagsulat, sa kamulatan nila sa kanilang paligid at sa sarili. Subalit, madalas, dulot na rin ng napakaraming intindihin, ang guro ay hindi rin nababasa ng husto ang husay ng mag-aaral. Minamaliit at tinitingnan na mas mababa sa nagtuturo kaya napagkakaitan ng oportunidad upang maipakita ang kanilang galing.
Sa huli, napagtanto ko rin na hindi pinagkaitan ng talento ang mga mag-aaral sa kabila ng mahigpit na kurikulum tutok sa agham at matematika. Kayang lumaban ng binhi basta’t mabibigyan lamang ng tamang avenue at pagkakataon. Narito ang bunga ng umusbong na mga punla.

Prof. Cris Lanzaderas
 

Attachments